Αναζήτηση

Σχετικά με εμάς REACHOUT

Το REACHOUT είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο έρευνας και καινοτομίας για την προώθηση υπηρεσιών κλίματος (climate services) προσανατολισμένων για την υποστήριξη της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας. Ως εκ τούτου, οι ερευνητικοί εταίροι, οι πάροχοι υπηρεσιών για το κλίμα και τα ενδιαφερόμενα μέρη των πόλεων αναπτύσσουν από κοινού ένα συνεκτικό σύνολο υπηρεσιών για επτά κόμβους πόλεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι υπηρεσίες αυτές υποστηρίζουν τις πόλεις για την ανάλυση (Αnalysis) του κινδύνου, της έκθεσης και της ευαλωτότητας στην κλιματική αλλαγή, τη διατύπωση φιλόδοξων στόχων (Ambition) για τη αστική ανάπτυξη και τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την επιλογή δράσεων προσαρμογής για την υλοποίηση (Action). Η εργαλειοθήκη Triple-A (Analysis-Ambition-Action) κάνει χρήση υπαρχόντων εργαλείων και υπηρεσιών. Για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των εργαλείων, το έργο συνεργάζεται στενά με τις υφιστάμενες πλατφόρμες υπηρεσιών για το κλίμα και αναπτύσσει επιχειρησιακά μοντέλα εφαρμογής αυτών.

Η προσέγγιση Triple-A βασίζεται στην αποδεδειγμένη επιτυχία σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο. Στην αρχή του έργου η «εργαλειοθήκη» συντάσσεται από ένα συγκεκριμένο σύνολο αποδεδειγμένων επιτυχημένων εργαλείων, πληροφορίες για το κλίμα που διακλαδίζονται από την πύλη C3S και ένα σύνολο επιπέδων δεδομένων για τη χρήση γης και τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Επιπλέον, το έργο αναπτύσσει τοπικές (συγκεκριμένες πόλεις) «Ιστορίες για το κλίμα», οι οποίες μεταφράζουν την κλιματική επιστήμη σε πληροφορίες που μπορούν να κατανοήσουν και να συνεργαστούν οι τοπικοί αξιωματούχοι, οι ειδικοί στο νερό, οι σύμβουλοι, οι πολίτες και οι εταιρείες. 

Η προσέγγιση Triple-A εφαρμόστηκε με επιτυχία στο ολλανδικό εθνικό πρόγραμμα χωροταξικής προσαρμογής που απευθύνεται στους περισσότερους δήμους των Κάτω Χωρών. Ακολουθείται μια ευέλικτη διαδικασία ανάπτυξης, η οποία αποτελείται από τρεις κύκλους ενός έτους, ενισχύοντας τη συνάφεια, συμπεριλαμβάνοντας δυνατότητες πληθοπορισμού και συμμετοχής των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. Οι κόμβοι πόλεων (City Hubs) εφαρμόζουν την εργαλειοθήκη και παρέχουν τις πλατφόρμες για τη συνδημιουργία. Η περαιτέρω διάδοση των εργαλείων στην ΕΕ επιτυγχάνεται μέσω μιας προσέγγισης city hub και μέσω σύνδεσης με εθνικές και ενωσιακές πλατφόρμες υπηρεσιών. Τα δίκτυα C40 και R-Cities ενισχύουν την προβολή και την διάδοση προς εκατοντάδες πόλεις παγκοσμίως. Ο εταίρος μας στον ιδιωτικό τομέα APG είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές συντάξεων στον κόσμο, υπεύθυνος για τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών ταμείων ύψους 560 δισεκατομμυρίων ευρώ για 4.7 εκατομμύρια συμμετέχοντες. Η APG διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία σε πέντε από τα επτά City Hubs.   

Το REACHOUT συγκεντρώνει μια εξαιρετικά έμπειρη διεπιστημονική ομάδα με ολοκληρωμένες γνώσεις σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τις υπηρεσίες για το κλίμα, με εμπειρία στις αστικές εφαρμογές. Η κοινοπραξία μας έχει στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ παραγωγής επιστημονικής γνώσης και της προώθησης συλλογικής δράσης για την ανάσχεση της κλιματικής ευπάθειας.

REACHOUT φυλλάδιο

Για ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το δικό σας REACHOUT φυλλάδιο.

Πολιτική Σύντομη

Κάντε κλικ παρακάτω για λήψη REACHOUT's 1st Policy Brief

Ενσωμάτωση κλιματικών υπηρεσιών στον δημοτικό σχεδιασμό των πόλεων

 

Προστασία δεδομένων

2024 © Πνευματικά δικαιώματα REACHOUT

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο

Η κλιματική ιστορία της Gdynia

Σύντομη περίληψη: Μια ιστορία για τον Γιαν και τη Μαρία κατά τη διάρκεια ακραίων βροχοπτώσεων.

Θέμα: Πλημμύρες

Τελικός χρήστης: Πολίτες

Σύνδεσμος με την ιστορία: υπό κατασκευή