Αναζήτηση

Οικολογικό Ινστιτούτο

Το Ecologic Institute είναι ένα ανεξάρτητο ερευνητικό ίδρυμα για περιβαλλοντική έρευνα και ανάλυση πολιτικής. Από την ίδρυσή του το 1995, το Ecologic Institute έχει αφιερωθεί στη βελτίωση της περιβαλλοντικής πολιτικής, της αειφόρου ανάπτυξης και των πρακτικών πολιτικής. Ενισχύουμε την ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση στον διάλογο για την έρευνα, την εκπαίδευση και την περιβαλλοντική πολιτική. 

Οι ειδικοί του Ecologic Institute καλύπτουν όλο το φάσμα της περιβαλλοντικής πολιτικής, της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικοοικολογικής έρευνας. Δεσμευόμαστε να ενσωματώσουμε περιβαλλοντικά ζητήματα σε άλλους σχετικούς τομείς πολιτικής. Ερευνούμε, υποστηρίζουμε και αξιολογούμε πολιτικές διαδικασίες σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, φέρνοντας σε επαφή παράγοντες από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη χάραξη πολιτικής και την πρακτική. Τα αποτελέσματα είναι εις βάθος αναλύσεις και καινοτόμες συστάσεις. Το Ecologic Institute είναι μια ιδιωτική, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης που χρηματοδοτείται μέσω του έργου του. Οι χρηματοδότες περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Γερμανικό Κοινοβούλιο, τα γερμανικά υπουργεία και υπηρεσίες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διάφορα ιδρύματα. Το Οικολογικό Ινστιτούτο είναι μέλος του Δικτύου Οικολογικής Έρευνας (Ecornet) και το δίκτυο δεξαμενών σκέψης Σκεφτείτε τη βιώσιμη Ευρώπη. 

 

Τα διεπιστημονικά και διεπιστημονικά έργα μας παράγουν γνώσεις και λύσεις που καθοδηγούν την εξέλιξη των βιώσιμων πολιτικών και την επιτυχή εφαρμογή τους. Τα ερευνητικά μας θέματα περιλαμβάνουν:  

  • Κοινωνικο-οικολογική έρευνα για την υποστήριξη μετασχηματισμών αειφορίας. 
  • Εκτιμήσεις της κοινωνικοοικονομικής, νομικής και περιβαλλοντικής διάστασης των πολιτικών και στρατηγικών για τη βελτίωση του περιβάλλοντος. 
  • Αξιολογήσεις της χρήσης των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα, των υδάτων και του εδάφους καθώς και στη βιοποικιλότητα. 
  • Έρευνα για την αποδοχή του κοινού, τη διακυβέρνηση και τη συμμετοχή των πολιτών σε περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. 

Εντός REACHOUT Το Ecologic Institute ηγείται του πακέτου εργασίας για τη Συνδημιουργία με πολίτες και φορείς λήψης αποφάσεων μέσω των City Hubs, χρησιμοποιώντας την ευρεία γνώση του για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των διαδικασιών εμπλοκής των ενδιαφερομένων. Το Οικολογικό Ινστιτούτο παρήγαγε στο παρελθόν επιστημονικές και σχετικές με την πολιτική πληροφορίες χρησιμοποιώντας καινοτόμες προσεγγίσεις συν-δημιουργίας σε πολυάριθμα έργα, ιδιαίτερα συνδεδεμένα με την προσαρμογή του κλίματος, π.χ. COACCH (H2020), BASE (H2020) και BEWATER (FP7). 

Η Ομάδα

Natalia Burgos

Η Natalia Burgos είναι International Fellow στο Ecologic Institute. Θεματικά, εστιάζει στην Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, στις Λύσεις που βασίζονται στη Φύση..

Katriona McGlade

Η Katriona McGlade (F) είναι υπότροφος στο Οικολογικό Ινστιτούτο της Γερμανίας, όπου εστιάζει στην πολιτική και την πρακτική προσαρμογής στο κλίμα, ειδικά σε παράκτιες περιοχές. Τα ενδιαφέροντά της είναι σε συνεργατικές διαδικασίες προσαρμογής με επίκεντρο τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ανάπτυξη κοινής γνώσης και λύσεων. Παραδείγματα της προηγούμενης δουλειάς της με επίκεντρο τους ενδιαφερόμενους…

John Tarpey

Ο John Tarpey (M) είναι ερευνητής στο Ecologic Institute της Γερμανίας. Εργάζεται κυρίως σε θέματα όπως το νερό, η κλιματική προσαρμογή και τα οικονομικά, και η γεωργία. Στο Ecologic Institute, ο John Tarpey εργάζεται στο Co-designing the Assessment of Climate Change Costs (COACCH), η οποία επικεντρώνεται στο οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής και στις κλιματικές δράσεις.

Jenny Tröltzsch

Η Jenny Tröltzsch (F) είναι Senior Fellow στο Ecologic Institute της Γερμανίας και συντονίζει τις δραστηριότητες προσαρμογής του Ινστιτούτου. Η Jenny Tröltzsch εργάζεται σε έργα που σχετίζονται με το κόστος και τα οφέλη των μέτρων προσαρμογής του κλίματος σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕ) επίπεδο. Οι εμπειρίες της στο έργο περιλαμβάνουν Στρατηγικές Προσαρμογής στο Κλίμα από κάτω προς τα πάνω για μια Βιώσιμη Ευρώπη (BASE) και Οικονομικά της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή στην Ευρώπη (ECONADAPT).

Chiara Mazzetti

Η Chiara Mazzetti (F) είναι η επικεφαλής της ομάδας εκδηλώσεων και η υπεύθυνη επικοινωνίας στο Ecologic Institute. Είναι υπεύθυνη για τη στρατηγική ανάπτυξη και τον συντονισμό μιας μεγάλης σειράς εκδηλώσεων. Ως ειδικός στην επικοινωνία, η Chiara Mazzetti είναι επίσης υπεύθυνη για το συντονισμό μεγάλων δικτύων συνεργατών σε όλη την Ευρώπη και τη διαχείριση επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην προώθηση των αποτελεσμάτων και των επιτευγμάτων…

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο

Η κλιματική ιστορία της Gdynia

Σύντομη περίληψη: Μια ιστορία για τον Γιαν και τη Μαρία κατά τη διάρκεια ακραίων βροχοπτώσεων.

Θέμα: Πλημμύρες

Τελικός χρήστης: Πολίτες

Σύνδεσμος με την ιστορία: υπό κατασκευή