Αναζήτηση

FUNDACION TECNALIA ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (TECNALIA)

Το TECNALIA είναι ένα ιδιωτικό, ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό κέντρο εφαρμοσμένης έρευνας διεθνούς αριστείας. Η Tecnalia είναι ο κορυφαίος ιδιωτικός και ανεξάρτητος οργανισμός έρευνας και τεχνολογίας στην Ισπανία που απασχολεί πάνω από 1,400 άτομα (περισσότεροι από 150 από αυτούς είναι διδάκτορες). Η TECNALIA δεσμεύεται να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία μέσω της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης σε διάφορους τομείς, που καλύπτονται από 7 επιχειρηματικά τμήματα, που καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: Ενέργεια, Βιομηχανία, Μεταφορές, Κατασκευές, Υγεία και ΤΠΕ.  

Η Περιοχή Αστικού Περιβάλλοντος και Εδαφικής Αειφορίας της Tecnalia κατέχει σταθερό ρεκόρ έργων που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνουν: 

  • Ανάπτυξη πινάκων ελέγχου και κλιματικών υπηρεσιών για διάφορους τομείς (χρήσεις γης, υποδομές, ενέργεια, δασοκομία), συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προϊόντων στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus. 
  • Μοντελοποίηση επιπτώσεων: Πλημμύρες και αστική θερμική νησίδα. 
  • Εκτίμηση τρωτότητας και κινδύνου για την αλλαγή του κλίματος: αστικό πλαίσιο και κρίσιμες υποδομές (παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας/ υδροηλεκτρικοί σταθμοί). 
  • Έρευνα και λειτουργικότητα επιλογών προσαρμογής: χαρακτηρισμός, αξιολόγηση και ιεράρχηση. 
  • Comfort Urban Places: Προσομοίωση και επιτόπια μέτρηση μεταβλητών που σχετίζονται με την άνεση  
  • Κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της άνεσης με ιδιαίτερη έμφαση σε λύσεις που βασίζονται στη φύση. 
  • Καθορισμός κριτηρίων σχεδιασμού μέτρων προσαρμογής μέσω προσομοιώσεων και επιτόπιων μετρήσεων. 
  • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της προσαρμογής με βάση το οικοσύστημα μέσω διαφορετικών εργαλείων (π.χ. EnviMet, Bayesian Belief Networks, Πολυκριτήρια Αξιολόγηση)  

Η Tecnalia υποστηρίζει τις δημόσιες διοικήσεις στη λήψη αποφάσεων για περιφερειακό σχεδιασμό (π.χ. καθορισμός και εφαρμογή περιφερειακού πλαισίου αναφοράς για την ενσωμάτωση κριτηρίων προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε τοπική κλίμακα στη Χώρα των Βάσκων), τοπικό σχεδιασμό (π.χ. εκπόνηση οδικών χαρτών για το σχεδιασμό και εφαρμογή τοπικών/δημοτικών σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στη Βιτόρια, Μπιλμπάο, Μαδρίτη) και ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ποιότητα και την άνεση και την ανθεκτικότητα στο κλίμα. 

 

Εντός REACHOUT Τεκναλία είναι υπεύθυνος για την πραγματική ανάπτυξη της εργαλειοθήκης Triple-A από τον λειτουργικό σχεδιασμό έως την τεχνική υλοποίηση και τη διαχείριση δεδομένων 

Η Ομάδα

Nieves Peña

Nieves Peña (Senior Researcher) (F): Πτυχίο Φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων και πιστοποιημένος ως προπονητής επιχειρηματιών ομάδας από την Tiimiakatemia, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών (Φινλανδία). Τα πρώτα 8 χρόνια στην Tecnalia εργάστηκε στην ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών και σημασιολογικών τεχνολογιών.

Joshua Lizundia

Joshua Lizundia (MSc) (M): Αναλυτής δεδομένων και ερευνητής για τις κλιματικές υπηρεσίες στην Tecnalia Research & Innovation. Διδάκτωρ στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στο Πανεπιστήμιο της Αλκάλα. Σχετική εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού που βασίζεται σε python, ανάπτυξη εφαρμογών στο πλαίσιο αποθήκευσης δεδομένων κλίματος και ανάλυση και διαχείριση δεδομένων.

Efrén Feliú

Ο Efren Feliu (Senior Scientist) (M) είναι κάτοχος πτυχίου Οικοδομικής Μηχανικής καθώς και διαφορετικών μεταπτυχιακών σπουδών, συμπεριλαμβανομένου του χωροταξικού σχεδιασμού και της εδαφικής ανάπτυξης. Έχει σχετικό επαγγελματικό υπόβαθρο σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και ανάπτυξη ικανοτήτων για δημόσιες διοικήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ιδιαίτερα εστιασμένο στους τομείς της τοπικής βιωσιμότητας, του χωροταξικού σχεδιασμού, της προσαρμογής στο κλίμα και της ανθεκτικότητας.

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο

Η κλιματική ιστορία της Gdynia

Σύντομη περίληψη: Μια ιστορία για τον Γιαν και τη Μαρία κατά τη διάρκεια ακραίων βροχοπτώσεων.

Θέμα: Πλημμύρες

Τελικός χρήστης: Πολίτες

Σύνδεσμος με την ιστορία: υπό κατασκευή