Αναζήτηση

University College Cork – Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας

UUniversity College Cork (UCC) είναι η κορυφαία έρευνα της Ιρλανδίας uπανεπιστημίου, και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως ένα από τα κορυφαία 2% των ερευνητικών ινστιτούτωνuστον κόσμο. Στα πλαίσια UCC, το Environmental Research InstituΤο te (ERI) συγκεντρώνει πάνω από 300 περιβαλλοντικούς ερευνητές από όλη την επιστήμη, τη μηχανική, βusiness και huManities για την αντιμετώπιση σύνθετων περιβαλλοντικών προκλήσεων σε π.μuδιεπιστημονική προσέγγιση. Η ERI ενσωματώνει έναumber of στρατηγικά ερευνητικά κέντρα συμπεριλαμβανομένωνuding the headquarters of the Centre for Marine and Renewable Energy Ireland (MaREI) a σε εθνικό επίπεδο funded Center του οποίου το έργο είναι εστίαuεπικεντρώθηκε στις βασικές κοινωνικές προκλήσεις της Δράσης για το Κλίμα, της Ενεργειακής Μετάβασης και του Blue Οικονομία. Το Κέντρο έχει πάνω από 200 ερευνητές που εργάζονται σε δώδεκα ακαδημαϊκά ιδρύματαutions που συνεργάζονται με 70 industry συνεργάτες. Οur ειδική ισχύς είναι our ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες, αξιοποίηση διεπιστημονικών προοπτικών και συνδυασμός γνώσεων για να επιτρέψει ένα ευρύ φάσμαum υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης. Οι ερευνητές στο Κέντρο MaREI έχουν πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέαucting fuθεμελιώδης και εφαρμοσμένη έρευνα suμεταφέρεται από ανταγωνιστικά κερδισμένους εθνικούς και διεθνείς στuκαι εμπορικές συμβάσεις με κρατικούς φορείς και ινδuδοκιμάζω.  

Οι ερευνητές του MaREI έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ καθώς και σε εθνικά έργα για το Κλίμα της Ιρλανδίας, την Ανθεκτικότητα των ακτών, τους Δείκτες Κλιματικής Αλλαγής και την Θεσμική Εφαρμογή του ΣΒΑ. Οι επιστήμονες στο Κέντρο MaREI στο UCC είναι αναγνωρισμένοι ειδικοί στην προσαρμογή του κλίματος και στην παροχή κλιματικών υπηρεσιών και έχουν συνεργαστεί με πολλούς χρήστες (διαμορφωτές πολιτικής, υπεύθυνοι σχεδιασμού, πολίτες) σε πολλαπλές κλίμακες (από ευρωπαϊκή έως τοπική). Το Κέντρο έχει εκπονήσει εθνική καθοδήγηση σχετικά με τον προγραμματισμό προσαρμογής του κλίματος για τις τοπικές/δημοτικές αρχές, καθώς και έγγραφα καθοδήγησης που χρησιμοποιούνται από τα Κυβερνητικά Υπουργεία (π.χ. Μεταφορών, Γεωργίας, Υγείας) κατά την προετοιμασία των τομεακών σχεδίων προσαρμογής. Τα ευρήματα της έρευνας MaREI χρησιμοποιήθηκαν για: ενημέρωση των διαπραγματεύσεων της Ιρλανδίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με τον στόχο εκπομπών του 2030 για την Ιρλανδία. υποστηρίζουν τη θέσπιση νομοθεσίας για τη δράση για το κλίμα· ενημερώστε το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Μετριασμού της Ιρλανδίας και το Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα της Ιρλανδίας για όλη την κυβέρνηση. Εκτός από την τεχνογνωσία στον προγραμματισμό προσαρμογής, οι επιστήμονες του Κέντρου έχουν εμπειρία σχεδιασμού και ανάπτυξης υπηρεσιών/εργαλείων για το κλίμα, καθώς και εκτεταμένη εμπειρία στην επιστημονική επικοινωνία που περιλαμβάνει διαφορετικά κοινά. 

Το Κέντρο MaREI ανέπτυξε την Climate Ireland – μια διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποστήριξη των τοπικών και τομεακών αρμοδίων λήψης αποφάσεων στον σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και για την παροχή μιας βάσης για εργαλεία κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων – τα οποία έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία σε εθνικό (υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής), περιφερειακό (υπεύθυνοι προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή) και τοπικό (χωροταξικοί σχεδιαστές).  

Το MaREI θα φέρει αυτή την εμπειρία στενής συνεργασίας και προσεγγίσεων συνανάπτυξης με τη συμμετοχή τοπικών/δημοτικών αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. REACHOUT.  

Η Ομάδα

Denise McCullagh

Η Δρ. Denise McCullagh είναι ερευνήτρια στην ομάδα Impacts and Adaptation στο MaREI, University College Cork, Ιρλανδία. Η έρευνα της Denise επικεντρώνεται στην προσαρμογή του κλίματος στον δημόσιο, ιδιωτικό και τρίτο τομέα, από τοπική έως διεθνή κλίμακα.

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο

Η κλιματική ιστορία της Gdynia

Σύντομη περίληψη: Μια ιστορία για τον Γιαν και τη Μαρία κατά τη διάρκεια ακραίων βροχοπτώσεων.

Θέμα: Πλημμύρες

Τελικός χρήστης: Πολίτες

Σύνδεσμος με την ιστορία: υπό κατασκευή