Αναζήτηση

Κόμβοι πόλεων

H δράση για την κλιματική αλλαγή, και συγκεκριμένα ο σχεδιασμός για την προσαρμογή, απαιτεί δικτύωση σε όλα τα επίπεδα, από το κοινωνικό σύνολο και την πόλη έως το περιφερειακό και εθνικό επίπεδο τόσο για τις δημόσιες αρχές όσο και για τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Γι’ αυτό το λόγο το πρόγραμμα REACHOUT χρησιμοποιεί τους Κόμβους Πόλεων ως σημείο για την προώθηση των κλιματικών υπηρεσιών.   

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή πρέπει να ενταχθεί με άλλες, μη κλιματικές προτεραιότητες. Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις των πόλεων ποικίλλουν μεταξύ χωρών, περιοχών και κοινοτήτων και απαιτούν μια ειδική προσέγγιση. Ο αριθμός των πόλεων που έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν δράση για την Κλιματική Αλλαγή έχει αυξηθεί σημαντικά στην Ευρώπη. Ωστόσο, όταν πρόκειται για την υλοποίηση δράσεων για το κλίμα (ειδικά όσο αναφορά την προσαρμογή στο αστικό τοπίο) το εύρος των λύσεων μεταξύ των πόλεων είναι ακόμα αρκετά μεγάλο. Το REACHOUT στοχεύει να αποτυπώσει αυτή την ποικιλομορφία και να φέρει φορείς να συνεργαστούν μέσω των “Κόμβων Πόλεων” (City Hubs).   

Συνεπώς, η προσέγγιση Κόμβος Πόλης του REACHOUT συνεπάγεται:  

  • Οι Κόμβοι Πόλεων βρίσκονται σε περιοχές ανά την Ευρώπη διασφαλίζοντας τη ποικιλομορφία όσον αφορά τις κλιματικές ευπάθειες αλλά και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.  
  • Οι καθορισμένοι Κόμβοι Πόλεων διαθέτουν μια κύρια πόλη με εμπειρία και ικανότητα στη χρήση κλιματικών υπηρεσιών για την προώθηση του κλιματικού σχεδιασμού τους και στην διοικητική οργάνωση, όπως ομάδες και στελέχη για την ανθεκτικότητα ή το κλίμα. Αυτές οι πόλεις έχουν συνήθως υποστήριξη από το δίκτυο πόλεων C40 και/ή R-Cities, από Επικεφαλής Ανθεκτικότητας και Συμβούλους για το Κλίμα και διαθέτουν ισχυρότερες διασυνδέσεις με τα τοπικά ερευνητικά ιδρύματα.  
  • Οι κόμβοι πόλεων έχουν ισχυρές θεσμικές συνδέσεις και σχέσεις με άλλες πόλεις και κωμοπόλεις (με συνήθως πιο αδύναμες ικανότητες στην προσαρμογή) στην περιφέρειά τους και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό θα δημιουργήσει περιφερειακές και εθνικές ομάδες που θα διευκολύνουν τη θεσμοθέτηση, θα παράσχουν οικονομίες κλίμακας και θα επηρεάσουν την ευρύτερη πολιτική.   

Το REACHOUT συνεργάζεται με έναν άμεσο δικαιούχο σε κάθε Κόμβο Πόλης ως ενεργό εταίρο στην Κοινοπραξία. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει βέλτιστη χρήση της βαθιάς γνώσης των εταίρων, των τοπικών κοινωνικό-οικονομικών και πολιτικών συνθηκών και των υφιστάμενων δομών εργασίας και λήψης αποφάσεων. Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τους Κόμβους των Πόλεων ως περιπτώσεις συν-δημιουργίας υπηρεσιών, επιτρέπει την αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας και την ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα στους συναδέλφους εντός του ευρύτερου οικοσυστήματος του Κόμβου της Πόλης και εγγυάται ισχυρή ευθύνη σε τοπικό επίπεδο μέσω της ενεργής συμμετοχής των αρχών της πόλης , τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών μέσω καινοτόμων διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Επτά Κόμβοι Πόλεων επιλέχθηκαν για αυτή την διεργασία:  

Άμστερνταμ – APG

REACHOUT τροφοδοτεί το κέντρο της πόλης του Άμστερνταμ, με την APG ως κύριο εταίρο, για την αντιμετώπιση των κλιματικών υπηρεσιών για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η APG είναι ένας Ολλανδός επενδυτής συντάξεων και η ομάδα της Παγκόσμιας Υπεύθυνης Επένδυσης & Διακυβέρνησης ενσωματώνει πληροφορίες για τον κλιματικό κίνδυνο στην ανάλυση επενδύσεων. 

Milano

Μία από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις της Ιταλίας που βρίσκεται στην περιοχή της Λομβαρδίας με περισσότερους από 1 εκατομμύριο κατοίκους. Η πόλη είναι ως επί το πλείστον εκτεθειμένη σε μεγάλες πλημμύρες, ακραίους ανέμους και καύσωνες. Το Μιλάνο έχει ένα Masterplan πόλης με όραμα για το 2030, το οποίο εισάγει μια προσέγγιση ανθεκτικότητας σε δομημένο περιβάλλον και δημόσιους χώρους, δίνοντας έμφαση στην αύξηση των χώρων πρασίνου για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η πόλη έχει επίσης συντάξει το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τον αέρα και το κλίμα για τον προσδιορισμό μέτρων προτεραιότητας για την ποιότητα του αέρα και τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Αθήνα

Η Αθήνα είναι μια πολύ μεγάλη πόλη που βρίσκεται στην περιοχή της Αττικής και είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Ο Δήμος Αθηναίων, που αποτελεί μια μικρή διοικητική ενότητα ολόκληρης της πόλης, έχει πάνω από 600 χιλιάδες κατοίκους. Η πόλη είναι ως επί το πλείστον εκτεθειμένη σε πλουβιανές πλημμύρες και καύσωνες. Η Αθήνα ενημερώνει το σχέδιό της για το κλίμα και συνεργάζεται με τη Διευκόλυνση Χρηματοδότησης Φυσικού Κεφαλαίου της ΕΤΕπ σε μια σειρά εμβληματικών έργων προσαρμογής. Η πόλη έχει επίσης εμπειρία στη συνεργασία με την Rebuild by Design σε έργα ανθεκτικότητας στο κλίμα.  

Φελλός

Το Κορκ είναι μια πόλη με περισσότερους από διακόσιες χιλιάδες κατοίκους και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αστικός πληθυσμός στην Ιρλανδία. Οι κύριοι κλιματικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η πόλη του Κορκ είναι υδρολογικοί – τόσο ποτάμιοι όσο και παράκτιοι. Το Cork βρίσκεται κοντά στην ακτή, στην κοιλάδα του ποταμού Lee, με το κέντρο της πόλης να βρίσκεται σε ένα νησί ανάμεσα σε διαχωριστικά ρεύματα του ποταμού. Το Cork έχει μακρά ιστορία πλημμυρών. Το 2009, για παράδειγμα, προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές από πλημμύρες σε εκπαιδευτικά, εμπορικά και οικιστικά κτίρια. Επιπλέον, παλιρροϊκές πλημμύρες από τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω των εξωτερικών και εσωτερικών λιμανιών απειλούν το κέντρο της πόλης και τις γύρω περιοχές.

Gdynia

Η Γκντύνια βρίσκεται στον κόλπο του Γκντανσκ στη νότια ακτή της Βαλτικής Θάλασσας, είναι σημαντικό λιμάνι και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο βοεβοδάτο της Πομερανίας μετά το Γκντανσκ. Η Γκντίνια έχει πληθυσμό περίπου 250.000 κατοίκους. Η πόλη ανήκει στη Μητροπολιτική Περιοχή Gdańsk-Gdynia-Sopot με περισσότερους από 1.5 εκατομμύριο πολίτες.

Lillestrøm

Ο Δήμος Lillestrøm είναι ο ένατος μεγαλύτερος δήμος της Νορβηγίας, με πληθυσμό μεγαλύτερο από 86,000 κατοίκους, και το διοικητικό του κέντρο, η πόλη Lillestrøm, βρίσκεται στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Όσλο. Ο Δήμος Lillestrøm ιδρύθηκε το 2020 ως συγχώνευση μεταξύ τριών πρώην δήμων (Skedsmo, Fet και Sørum). Ο δήμος διασχίζεται από τον ποταμό Glomma, τον μεγαλύτερο και πιο ογκώδη ποταμό της Νορβηγίας, που καταλήγει στο μεγαλύτερο εσωτερικό δέλτα της Βόρειας Ευρώπης, το Βόρειο Øyeren. Ο δήμος είναι ως επί το πλείστον εκτεθειμένος σε φυσικούς κινδύνους από πλημμύρες και κατολισθήσεις, ιδιαίτερα γρήγορες αργιλολισθήσεις.  

Logroño

Το Logroño είναι μια μεσαίου μεγέθους πόλη που βρίσκεται στα βόρεια της Ισπανίας στην περιοχή της La Rioja με περισσότερους από 150 χιλιάδες κατοίκους. Αυτή η πόλη εκτίθεται κυρίως σε καύσωνες, πλημμύρες και ξηρασίες. Η πόλη του Logroño στοχεύει να γίνει μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα που εργάζεται σκληρά για την ενεργειακή απόδοση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καθαρή κινητικότητα και την αστική πολιτογράφηση. 

Προστασία δεδομένων

2024 © Πνευματικά δικαιώματα REACHOUT

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο

Η κλιματική ιστορία της Gdynia

Σύντομη περίληψη: Μια ιστορία για τον Γιαν και τη Μαρία κατά τη διάρκεια ακραίων βροχοπτώσεων.

Θέμα: Πλημμύρες

Τελικός χρήστης: Πολίτες

Σύνδεσμος με την ιστορία: υπό κατασκευή