Αναζήτηση

Αποποίηση Eυθυνών

Αποποίηση Eυθυνών REACHOUT-ΠΟΛΕΙΣ.ΕΕ

Η χρήση αυτού REACHOUT ιστότοπος (εφεξής καλούμενος: «ο ιστότοπος») υπόκειται στους όρους που καθορίζονται παρακάτω. Με την επίσκεψη και τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων δηλώνετε ότι είστε εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους και συμφωνείτε με αυτούς.

Οι ιστότοποι έχουν δημιουργηθεί από, ή, οπωσδήποτε, με εντολή της Stichting Deltares, με την έδρα της στο Ντελφτ (2629 HV) και την κύρια έδρα της στο Boussinesqweg 1 (εφεξής: Deltares). Η Deltares είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με αριθμό 41146461. Άλλα στοιχεία επικοινωνίας είναι: τηλέφωνο: + 31 (0)88 335 8273 ; φαξ: + 31 (0)88 335 8582 ; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:info@deltares.nl.

Οι ιστοσελίδες έχουν δημιουργηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα. Οι ιστοσελίδες, ωστόσο, προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να προκύπτουν δικαιώματα από τις πληροφορίες στις Ιστοσελίδες και η χρήση των Ιστοσελίδων γίνεται με δικά σας έξοδα και ευθύνη. Η Deltares δεν εγγυάται ότι οι Ιστότοποι είναι απαλλαγμένοι από ιούς και λειτουργούν χωρίς σφάλματα ή/και διακοπές. Η Deltares μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων αυτών των όρων ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, οι Ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι επιλέγονται με κάθε δυνατή προσοχή. Ωστόσο, η Deltares δεν μπορεί να εγγυηθεί το περιεχόμενο και τη λειτουργία των ιστοσελίδων τρίτων.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τους Ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, των κειμένων, των εικόνων και των ήχων, ανήκουν αποκλειστικά στην Deltares, στις θυγατρικές της ή στους εργολάβους της. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Deltares να δημοσιοποιεί, να αναπαράγει και/ή να τροποποιεί τις πληροφορίες των Ιστοσελίδων, εκτός από προσωπική, μη εμπορική χρήση ή εφόσον επιτρέπεται διαφορετικά σύμφωνα με αναγκαστικός νόμος.

Οι Ιστότοποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς, με τρόπο που δεν μπορεί με κανέναν τρόπο (i) να βλάψει την Deltares ή (ii) να παραβιάσει τα δικαιώματα και την απόλαυση χρήσης τρίτων.

Η Deltares δεν φέρει καμία ευθύνη – για οποιοδήποτε λόγο – για οποιαδήποτε μορφή ζημίας (συμπεριλαμβανομένης υλικής ζημίας, οικονομικής ζημίας ως αποτέλεσμα υλικής ζημίας και καθαρής οικονομικής ζημίας) που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από τη λειτουργία και/ή τη χρήση των (πληροφοριών στις) τις Ιστοσελίδες.

Η ολλανδική νομοθεσία ισχύει για τους Ιστότοπους και επίσης για αυτούς τους όρους.

Προστασία δεδομένων

2024 © Πνευματικά δικαιώματα REACHOUT

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο

Η κλιματική ιστορία της Gdynia

Σύντομη περίληψη: Μια ιστορία για τον Γιαν και τη Μαρία κατά τη διάρκεια ακραίων βροχοπτώσεων.

Θέμα: Πλημμύρες

Τελικός χρήστης: Πολίτες

Σύνδεσμος με την ιστορία: υπό κατασκευή