Άρνηση ευθύνης

Άρνηση ευθύνης REACHOUT-ΠΟΛΕΙΣ.ΕΕ

Η χρήση της ιστοσελίδας του REACHOUT (https: //reachout-cities.eu/ εφεξής καλούμενη: «ο Ιστότοπος») υπόκειται στους όρους που καθορίζονται παρακάτω. Με την επίσκεψη και χρήση της Ιστοσελίδας δηλώνετε ότι είστε εξοικειωμένοι με τους παρακάτω όρους και συμφωνείτε με αυτούς.

Η Ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από, ή οπωσδήποτε με εντολή:

Stichting Deltares (εφεξής καλούμενη: Deltares), με την έδρα της στο Ντελφτ και την κύρια έδρα της στο Boussinesqweg 1, 2629 HV Delft, Ολλανδία.

Η ταχυδρομική διεύθυνση του Deltares είναι: PO Box 177 2600 MH Delft

Ολλανδία

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας είναι: τηλέφωνο: + 31 (0)88 335 8273 ; φαξ: + 31 (0)88 335 8582 ; email: info@deltares.nl ή το REACHOUT email ομάδας έργου: info@reachout-cities.eu

Η Deltares είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με αριθμό 41146461.

Η Ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα. Ωστόσο, ο ιστότοπος προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να προκύπτουν δικαιώματα από τις πληροφορίες στις Ιστοσελίδες και η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με δικά σας έξοδα και ευθύνη. Η Deltares δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από ιούς και λειτουργεί χωρίς σφάλματα ή/και διακοπές. Η Deltares μπορεί να τροποποιήσει τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων αυτών των όρων ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι επιλέγονται με κάθε δυνατή προσοχή. Ωστόσο, η Deltares δεν μπορεί να εγγυηθεί το περιεχόμενο και τη λειτουργία των ιστοσελίδων τρίτων.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού, των κειμένων, των εικόνων και των ήχων, ανήκουν αποκλειστικά στην Deltares, στις θυγατρικές της ή στους εργολάβους της. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Deltares να δημοσιοποιεί, να αναπαράγει και/ή να τροποποιεί τις πληροφορίες του Ιστότοπου, εκτός από προσωπική, μη εμπορική χρήση ή εφόσον επιτρέπεται διαφορετικά αναγκαστικός νόμος.

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμους σκοπούς, με τρόπο που δεν μπορεί με κανέναν τρόπο (i) να βλάψει την Deltares ή (ii) να παραβιάσει τα δικαιώματα και την απόλαυση χρήσης τρίτων.

Η Deltares δεν φέρει καμία ευθύνη – για οποιοδήποτε λόγο – για οποιαδήποτε μορφή ζημίας (συμπεριλαμβανομένης υλικής ζημίας, οικονομικής ζημίας ως αποτέλεσμα υλικής ζημίας και καθαρής οικονομικής ζημίας) που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από τη λειτουργία και/ή τη χρήση των (πληροφοριών στις) τις Ιστοσελίδες.

Η ολλανδική νομοθεσία ισχύει για τον Ιστότοπο και επίσης για αυτούς τους όρους.

Προστασία δεδομένων

2022 © Πνευματικά δικαιώματα REACHOUT

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.