Νεα

REACHOUT Climate Stories, πώς η αφήγηση ιστοριών μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την επικοινωνία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

REACHOUT Science Practice Lab: Άνοιγμα του «μαύρου κουτιού» της αξιολόγησης του κλιματικού κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ για χαρτοφυλάκια ακινήτων

Ερευνητικά νέα! «Ο κρίσιμος ρόλος του αντιπλημμυρικού κτιρίου»

Σύνοψη πολιτικής «Ενσωμάτωση των κλιματικών υπηρεσιών στον δημοτικό σχεδιασμό των πόλεων»

Ερευνητικά νέα! Κατανόηση της ευπάθειας του χρηματοοικονομικού τομέα στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές

Συνεδρία Logroño «Εισαγωγή στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και των πολιτών»

Εκδηλώσεις

REACHOUT συναντιέται στο Μιλάνο

Πράσινη Εβδομάδα Μιλάνου 2022

EURESFO2022 Masterclass Urban Heat

Έναρξη προγράμματος πρακτικής άσκησης REACHOUT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit telus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit telus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit telus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Προστασία δεδομένων

2023 © Πνευματικά δικαιώματα REACHOUT

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο

Η κλιματική ιστορία της Gdynia

Σύντομη περίληψη: Μια ιστορία για τον Γιαν και τη Μαρία κατά τη διάρκεια ακραίων βροχοπτώσεων.

Θέμα: Πλημμύρες

Τελικός χρήστης: Πολίτες

Σύνδεσμος με την ιστορία: υπό κατασκευή