Νεα

Συνέντευξη με τη Sophie van der Horst, σύμβουλο στην Climate Adaptation Services

Η κλιματική ιστορία του Μιλάνου παρουσιάστηκε στο Fa' La Cosa Giusta!

Climateurope2 Webstival με REACHOUT διάλειμμα

Συνέντευξη με την Ewa Janowska, σύνδεσμο της πόλης Gdynia και συντονιστή στο Sendzimir Foundation

Η Tecnalia αναπτύσσει μια κλιματική υπηρεσία για να υποστηρίξει 7 ευρωπαϊκές πόλεις να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή

Science Practice Lab για έναν βιώσιμο χρηματοοικονομικό τομέα

Εκδηλώσεις

REACHOUT συναντιέται στο Μιλάνο

Πράσινη Εβδομάδα Μιλάνου 2022

EURESFO2022 Masterclass Urban Heat

Έναρξη προγράμματος πρακτικής άσκησης REACHOUT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit telus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit telus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit telus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.