Αναζήτηση

Αθήνα

Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας και βρίσκεται στην περιοχή της Αττικής. Ο Δήμος Αθηναίων, που αποτελεί μια μικρή διοικητική ενότητα της ευρύτερης περιοχής της πόλης, έχει πάνω από XNUMX κατοίκους. Από πλευράς κινδύνου, η πόλη είναι κατά κύριο λόγο εκτεθειμένη σε μεγάλες πλημμύρες και καύσωνες. Η Αθήνα ετοιμάζει το αναθεωρημένο Σχέδιο για την Κλιματική Αλλαγή και συνεργάζεται με τον Μηχανισμό Χρηματοδότησης Φυσικού Κεφαλαίου(NCFF) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε μια σειρά εμβληματικών έργων προσαρμογής.

Περισσότερα για την Αθήνα

Το Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή για την Αθήνα (2017) περιλαμβάνει τέσσερις πρωταρχικές δράσεις για την πόλη:  

  • Μπλε και Πράσινες Υποδομές: συντήρηση των πράσινων υποδομών, φύτευση νέων δέντρων, ενίσχυση πρασίνου σε έργα ανάπλασης, πράσινες διαδρομές και μητροπολιτικοί πράσινοι διάδρομοι, πολεοδομικό σχεδιασμό και διακυβέρνηση νέων Πράσινων Υποδομών, δημιουργία Πάρκων Τσέπης, πράσινες στέγες, πράσινοι τοίχοι, αστικές καλλιέργειες, δράσεις εξοικονόμησης νερού σε δημόσιους χώρους, μπλε διάδρομοι, σιντριβάνια.  
  • Δομημένο Περιβάλλον: νέα έργα πεζοδρόμησης, χρήση ψυχρών ή/και βιώσιμων υλικών, σκιάσεις, άλλες πολεοδομικές παρεμβάσεις.  
  • Προστασία της δημόσιας υγείας: δροσερά σημεία με πρόσβαση στο νερό, δροσερές περιοχές, βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ετοιμότητα δημοτικών υπηρεσιών, εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών (π.χ., #coolathens).  
  • Άλλα: δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, δημιουργία ενός δικτύου για βιώσιμες πρακτικές.  

 

Για την υποστήριξη της υλοποίησης αυτών των δράσεων, έχουν χρησιμοποιηθεί κλιματικές υπηρεσίες. Το κύριο παράδειγμα είναι η εφαρμογή Extrema Global, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να δώσει εξατομικευμένες πληροφορίες στους χρήστες σε περιόδους καύσωνα ανάλογα με την τοποθεσία τους στην πόλη και την κατάσταση της υγείας τους. Ωστόσο, η εφαρμογή δεν χρησιμοποιήθηκε ευρέως λόγω έλλειψης ενημέρωσης και περιορισμένης επικοινωνίας. Επομένως, υπάρχει περιθώριο για βελτίωση στην εξέλιξη της χαρτογράφησης της ζέστης και αύξηση της πρόσβασης. Η πόλη έχει προσδιορίσει ότι το ζήτημα των διαφορετικών αντιλήψεων για τον κίνδυνο, μεταξύ αυτών που παράγουν και χρησιμοποιούν την πληροφορία, είναι το κύριο εμπόδιο για τη χρήση εργαλείων και υπηρεσιών για το κλίμα στην Αθήνα.   

Η Αθήνα ετοιμάζει το αναθεωρημένο Σχέδιο για την Κλιματική Αλλαγή, το οποίο έχει προγραμματιστεί να είναι έτοιμο στις αρχές του 2022. Το Σχέδιο θα περιγράψει ένα ανανεωμένο όραμα προσαρμογής που στοχεύει περαιτέρω στην ενίσχυση του πρασίνου της πόλης, δίνοντας στο 70% του πληθυσμού την δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε χώρους με πράσινο με 30% διαπερατή επιφάνειά. Το REACHOUT θα αναπτύξει εργαλεία και υπηρεσίες που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το όραμα, προσδιορίζοντας και δίνοντας προτεραιότητα στις δράσεις για την προσαρμογή και εντοπίζοντας τα κύρια σημεία όπου υπάρχουν κλιματικές επιπτώσεις εντός της πόλης.   

Επιπλέον, το έργο REACHOUT είναι μια ευκαιρία να λάβουμε καλύτερους χάρτες πλημμυρών για την Αθήνα. Αυτοί οι χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό εστιών πλημμύρας εντός της πόλης. Στο πλαίσιο του REACHOUT, θα διερευνηθεί η δυνατότητα υψηλότερης ανάλυσης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων εισόδου, π.χ. χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό μοντέλο υψομέτρου υψηλής ανάλυσης (DEM). Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι ένας ειδικά σχεδιασμένος, υψηλής ανάλυσης χάρτης πλημμυρών για την πόλη της Αθήνας.  

Επιπλέον, η Αθήνα επιθυμεί να αποκτήσει χάρτες θερμοκρασιών με παλαιότερες και μελλοντικές θερμοκρασίες που θα απεικονίζουν το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας. Αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για (1) εντοπισμό ευάλωτων περιοχών εντός της πόλης και (2) ιεράρχηση περιοχών για την εφαρμογή δράσεων για την προσαρμογή. Προς το παρόν, η Αθήνα χρησιμοποιεί πληροφορίες που παρέχονται από την εφαρμογή EXTREMA-GLOBAL (https://extrema-global.com/). Η εφαρμογή EXTREMA παρείχε χάρτες υψηλής ανάλυσης με πληροφορίες σχετικά με την ημερήσια επιφανειακή θερμοκρασία στην πόλη σε κλίμακα κάθε οικοδομικού τετραγώνου, χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα των τελευταίων τριών ετών (θερινή περίοδος). Ωστόσο, οι χάρτες αυτοί δεν επαρκούν για τη λήψη αποφάσεων, αφού δεν εστιάζουν σε περιόδους καύσωνα και στη θερμοκρασία του αέρα (που διαφοροποιείται από την επιφανειακή θερμοκρασία). Επίσης, δεν υπάρχουν προβολές για τους καύσωνες ως το τέλος του αιώνα, οι οποίες είναι επίσης σημαντικές. Το REACHOUT έχει ως στόχο να καλύψει αυτό το κενό.

Γνωρίστε την ομάδα της πόλης

Προστασία δεδομένων

2024 © Πνευματικά δικαιώματα REACHOUT

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο

Η κλιματική ιστορία της Gdynia

Σύντομη περίληψη: Μια ιστορία για τον Γιαν και τη Μαρία κατά τη διάρκεια ακραίων βροχοπτώσεων.

Θέμα: Πλημμύρες

Τελικός χρήστης: Πολίτες

Σύνδεσμος με την ιστορία: υπό κατασκευή