Milano

Μία από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις της Ιταλίας που βρίσκεται στην περιοχή της Λομβαρδίας με περισσότερους από 1 εκατομμύριο κατοίκους. Η πόλη είναι ως επί το πλείστον εκτεθειμένη σε μεγάλες πλημμύρες, ακραίους ανέμους και καύσωνες. Χιλιοστό της ίντσαςaΤο n έχει ένα Masterplan πόλης με όραμα για το 2030, το οποίο εισάγει μια προσέγγιση ανθεκτικότητας σε δομημένο περιβάλλον και δημόσιους χώρους, δίνοντας έμφαση στην αύξηση των χώρων πρασίνου για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η πόλη έχει επίσης συντάξει το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τον αέρα και το κλίμα για τον προσδιορισμό μέτρων προτεραιότητας για την ποιότητα του αέρα και τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Εκτεταμένη ιστορία πόλης

Ο δήμος του Μιλάνου εργάζεται για την προσαρμογή εδώ και χρόνια. Οι κύριες κλιματικές απειλές είναι το θερμικό στρες και οι πλημμύρες. Δύο έργα στα οποία εργάζεται αυτή τη στιγμή ο δήμος είναι η υλοποίηση του Σχεδίου Αέρα και Κλίματος (ΣΚΕ) και η αίτηση για χρηματοδότηση από την Εθνική Κυβέρνηση. Το ΑΚΕ είναι ένα σχέδιο δράσης για το κλίμα και στοχεύει στην προσαρμογή, τον μετριασμό και την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα. Το σχέδιο συνδέεται με διάφορες άλλες στρατηγικές και σχέδια, όπως το Masterplan της πόλης και η στρατηγική Resilience. Με την ΑΚΕ, το Μιλάνο κινείται από τη φάση σχεδιασμού προς τη φάση υλοποίησης. Οι στόχοι περιλαμβάνουν να γίνει 1) ένα υγιές και χωρίς αποκλεισμούς Μιλάνο, 2) συνδεδεμένο και προσβάσιμο Μιλάνο, 3) Μιλάνο βιώσιμης ενέργειας, 4) ανθεκτικό και προσαρμοστικό στο κλίμα Μιλάνο και 5) συμμετοχικό Μιλάνο. Επιπλέον, μια σημαντική πτυχή για το Μιλάνο είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων εξευγενισμού των εξελίξεων προσαρμογής στο κλίμα. 

Η διευκόλυνση χρηματοδότησης από την εθνική κυβέρνηση αποτελεί μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο διευκολύνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την κρίση του κορωνοϊού μέσω της πράσινης ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση από την εγκατάσταση μπορεί να εξασφαλιστεί για αναπτυξιακά προγράμματα που επικεντρώνονται, για παράδειγμα, στην αφαίρεση του οδοστρώματος και στη μείωση του κινδύνου πλημμύρας. Μια απαίτηση για την απόκτηση χρηματοδότησης είναι ότι οι νέες εξελίξεις θα πρέπει να τηρούν την αρχή «μην-σημαντική βλάβη» (DNSH) και, επομένως, να διενεργούν αξιολόγηση κινδύνου. Αυτή η αρχή αποτελεί μέρος του Κανονισμού Ταξινομίας της ΕΕ, που αναπτύχθηκε από την Ομάδα Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων (TEG) για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί συναίνεση για ένα μοναδικό πρότυπο της ΕΕ για βιώσιμη χρηματοδότηση, προκειμένου να κατευθύνονται ουσιαστικές επενδύσεις και να αυξηθεί η διαφάνεια (TEG, 2019). Η αρχή DNSH δηλώνει ότι καμία ανάπτυξη δεν πρέπει να οδηγήσει σε βλάβη σε κανέναν από τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους του Κανονισμού Ταξινόμησης (π.χ. προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων). Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται πώς και σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι.  

Τόσο η εφαρμογή της ΑΚΕ όσο και η αίτηση για χρηματοδότηση, δημιουργούν ζήτηση για συστήματα και ικανότητα παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής και της διενέργειας αξιολογήσεων κινδύνου για νέες εξελίξεις. Ενώ οι πληροφορίες για το κλίμα και οι διάφορες κλιματικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για το Μιλάνο, δεν υπάρχει σαφής επισκόπηση όλων των πληροφοριών και των πιθανών κενών γνώσης και πληροφοριών. Οι πιθανές κατευθύνσεις για τη βελτίωση της βάσης γνώσεων περιλαμβάνουν: τη δημιουργία χαρτών αστικών θερμικών νησιών και την κατανόηση της κοινωνικής ευπάθειας.  

 

Πηγαίνετε στο Milan’s climate story on κύματα καύσωνα and learn about the story of ‘Ambrogio e Gaia’ realised within the REACHOUT project by our partners CAS and NGI.   The climate story is enriched by maps and plots realised through a co-creation process by our partners Tecnalia and CMCC.

 

 

Γνωρίστε την ομάδα της πόλης

Προστασία δεδομένων

2022 © Πνευματικά δικαιώματα REACHOUT

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.