Αναζήτηση

Gaby Langendijk

Email

εταίρος

Ντελτάρες

Σε ποιες περιοχές του REACHOUT θα συνεισφέρεις;

Είμαι επιστήμονας του κλίματος στο Deltares και επικεντρώνομαι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις αστικές περιοχές και αναπτύσσω στρατηγικές προσαρμογής και κλιματικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας. Μέσα στο REACHOUT εργάζομαι σε μονοπάτια ανάπτυξης ανθεκτικών στο κλίμα για πόλεις και υποστηρίζω την ανάπτυξη του Triple-A Toolkit.

Ποιες είναι οι ελπίδες/στόχοι σας REACHOUT?

Έχω ισχυρά κίνητρα να ενισχύσω την ανθεκτικότητα των πόλεων έναντι της κλιματικής αλλαγής, κυρίως μέσω της ενσωμάτωσης της προσαρμογής, του μετριασμού και της ανάπτυξης στον ανθεκτικό στο κλίμα πολεοδομικό σχεδιασμό.

Bio

Ο Δρ. Gaby S. Langendijk είναι κλιματολόγος στο Deltares, με ειδίκευση στις πόλεις υπό την κλιματική αλλαγή. Η έρευνα του Δρ. Langendijk επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις αστικές περιοχές και στην ανάπτυξη στρατηγικών προσαρμογής και κλιματικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Προηγουμένως ο Gaby εργάστηκε στο Climate Service Center Germany (GERICS), ένα ινστιτούτο του Helmholtz στο Αμβούργο της Γερμανίας. Εδώ διεξήγαγε έρευνα ως Μεταδιδάκτορας για 1,5 χρόνο και απέκτησε το διδακτορικό της. Η κύρια έρευνά της στο GERICS ήταν η ανάπτυξη κλιματικών πληροφοριών για πόλεις χρησιμοποιώντας δεδομένα τοπικών κλιματικών μοντέλων, καθώς και για τις κλιματικές και ακραίες καιρικές συνθήκες, τις επιπτώσεις τους και τον τρόπο αύξησης της ανθεκτικότητας μέσω ολοκληρωμένων, από κοινού αναπτυγμένων υπηρεσιών, ιδιαίτερα εστιασμένων στις κλιματικές επιπτώσεις και κινδύνους στις αστικές περιοχές. Πριν από την περίοδο της Δρ. Langendijk στο GERICS, εργαζόταν στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Έρευνας για το Κλίμα (WCRP), υπό τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό του ΟΗΕ (WMO), στη Γενεύη της Ελβετίας. Στο WCRP, οι κεντρικοί της τομείς εστίασης ήταν η κλιματική επιστήμη για τις πόλεις, η κλιματική μοντελοποίηση, ο κύκλος του άνθρακα, καθώς και η σύνδεση της κλιματικής επιστήμης με το παγκόσμιο πλαίσιο χάραξης πολιτικής.

Επί του παρόντος, δραστηριοποιείται επίσης διεθνώς ως μέρος της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής του WCRP Lighthouse Activity «My Climate Risk» και ως μία από τις συντονίστριες του WCRP CORDEX Flagship Pilot Study URB-RCC, ενός παγκόσμιου έργου που εστιάζει στις πόλεις και την κλιματική αλλαγή.

Προστασία δεδομένων

2024 © Πνευματικά δικαιώματα REACHOUT

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο

Η κλιματική ιστορία της Gdynia

Σύντομη περίληψη: Μια ιστορία για τον Γιαν και τη Μαρία κατά τη διάρκεια ακραίων βροχοπτώσεων.

Θέμα: Πλημμύρες

Τελικός χρήστης: Πολίτες

Σύνδεσμος με την ιστορία: υπό κατασκευή