Αναζήτηση

Jenny Tröltzsch

Email

εταίρος

Οικολογικό Ινστιτούτο

Σε ποιες περιοχές του REACHOUT θα συνεισφέρεις;

WP1-Leader, Υποστήριξη δραστηριοτήτων WP3 και 5

Ποιες είναι οι ελπίδες/στόχοι σας REACHOUT?

Να ξεκινήσει ενεργή δέσμευση μεταξύ ερευνητών, κόμβων πόλεων και ενδιαφερόμενων μερών, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και να χρησιμοποιούνται ενεργά οι κλιματικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.

Bio

Η Jenny Tröltzsch (F) είναι Senior Fellow στο Ecologic Institute της Γερμανίας και συντονίζει τις δραστηριότητες προσαρμογής του Ινστιτούτου. Η Jenny Tröltzsch εργάζεται σε έργα που σχετίζονται με το κόστος και τα οφέλη των μέτρων προσαρμογής του κλίματος σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕ) επίπεδο. Οι εμπειρίες της στο έργο περιλαμβάνουν Στρατηγικές Προσαρμογής στο Κλίμα από κάτω προς τα πάνω για μια Βιώσιμη Ευρώπη (BASE) και Οικονομικά της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή στην Ευρώπη (ECONADAPT). Επιπλέον, αναπτύσσει και υλοποιεί δραστηριότητες συν-δημιουργίας και εμπλοκής των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, π.χ. στο πλαίσιο των έργων Co-designing the Assessment of Climate Change Costs (COACCH) and Making Society a Active Participant in Water Adaptation to Global Change ( ΜΠΥΝΕΡΟ). Η Jenny Tröltzsch εργάστηκε από το 2005 έως το 2010 ως βοηθός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάγκεν (Γερμανία). Σπούδασε Βιομηχανικός Μηχανικός με εστίαση στα περιβαλλοντικά οικονομικά και τη διαχείριση του νερού στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης (TU Dresden, Γερμανία) και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Lappeenranta στη Φινλανδία.

Προστασία δεδομένων

2024 © Πνευματικά δικαιώματα REACHOUT

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο

Η κλιματική ιστορία της Gdynia

Σύντομη περίληψη: Μια ιστορία για τον Γιαν και τη Μαρία κατά τη διάρκεια ακραίων βροχοπτώσεων.

Θέμα: Πλημμύρες

Τελικός χρήστης: Πολίτες

Σύνδεσμος με την ιστορία: υπό κατασκευή