Ερευνητικές ομάδες

Οικολογικό Ινστιτούτο

Συνδεδεμένος εταίρος

Isabel Parra

Denise McCullagh

Simone Nardicchia

Elena Garrido Martínez

Laura Marante Chasco

Jan-Willem Anker

Elissavet Bargianni

Barbara Tołłoczko-Suchańska

Συμβουλευτική Επιτροπή

Dr. Christiana Photiadou

Chiara Cagnazzo

Roger Street

Dr. Sara Venturini

Dr. Tiberiu-Eugen Antofie

Προστασία δεδομένων

2022 © Πνευματικά δικαιώματα REACHOUT

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.