Αποτελέσματα

Η καλύτερη REACHOUT έργο θα αναπτύξει 27 δημόσια παραδοτέα, τα οποία θα εκπονηθούν κατά τη διάρκεια των 3.5 ετών του έργου. Σε αυτόν τον ιστότοπο θα μοιραστούμε αυτά τα αποτελέσματα μόλις γίνουν διαθέσιμα. Επιπλέον, το έργο προβλέπει επίσης την παραγωγή τέσσερις συνοπτικές πληροφορίες που θα στοχεύουν στα κύρια θέματα του έργου: 1) συμμετοχή των πολιτών, 2) ιδιωτικός τομέας, 3) ιστορίες πόλεων, 4) πλατφόρμες και πολιτική της ΕΕ. 

Τέλος, το έργο προβλέπει και την παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων, οι οποίες θα κοινοποιούνται μέσω αυτής της ιστοσελίδας και άλλων καναλιών. 

Παραδοτέα

Παραδοτέο  Τίτλος  Επικεφαλής συνεργάτης  Αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης 
D5.2  Ενότητες Διαδικτυακής Εκπαίδευσης Ι  R-Cities  22 Φεβρουαρίου 
D4.1  Έκθεση ευκαιριών και φραγμών   CMCC  Μαρ 22 
D5.3  Ενότητες Online Εκπαίδευσης II  R-Cities  Σεπ22 
D1.3  Ιστορίες για το κλίμα: Διηγήματα και Αρχικές ιστορίες CAS  22 Νοεμβρίου 
D2.5 Έτος παράδοσης υπηρεσιών βέλτιστης πρακτικής 1 CAS Δεκέμβριος 22
D3.5  Οδηγίες για τη χρήση εργαλείων κλιματικής υπηρεσίας στο ANALYSIS  Οικολογικά  23 Ιανουαρίου 
D4.2  Εμπορευσιμότητα: παράγοντες της ζήτησης και προοπτικές αγοράς για κλιματικές υπηρεσίες CMCC  Μαρ 23 
D6.4  Φόρουμ εργαλειοθήκης Midterm City  CAS  23 Ιουνίου 
D3.8  Παράδοση της έκδοσης beta της διαδικτυακής πύλης για την υποστήριξη της βιώσιμης χρήσης εργαλείων.   Τεκναλία  Σεπ23 
D4.3  Στρατηγικές αγοράς: Αναφορά διάχυσης υπηρεσιών και προθυμίας για επένδυση   CMCC  Σεπ23 
D5.4  Ενότητες Διαδικτυακής Εκπαίδευσης III  R-Cities  Σεπ23 
D1.4  Climate Story Maps: Ενδιάμεσοι χάρτες ιστοριών (φάση II, AMBITION)  NGI  23 Νοεμβρίου 
D3.6  Οδηγίες για εργαλεία κλιματικής υπηρεσίας στο AMBITION  Οικολογικά  24 Ιανουαρίου 
D5.6  Διαδηλωτές ανθεκτικότητας  Ντελτάρες  Απρ24 
D2.9  Αναφορά προσέγγισης αξιολόγησης κινδύνου φυσικού κλίματος για διεθνή χαρτοφυλάκια περιουσιακών στοιχείων επενδυτών ακινήτων που χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά εργαλεία ανοιχτών δεδομένων και υπηρεσιών κλιματισμού    CAS  Μάιος24 
D3.11  Αναφορά σχετικά με τη συνιστώμενη υποστήριξη για εργαλεία εργαλειοθήκης  Τεκναλία  Αυγ24 
D5.5  Ενότητες Διαδικτυακής Εκπαίδευσης IV  R-Cities  Σεπ24 
D6.5  Φόρουμ Final City Toolkit  CAS  24 Οκτ 
D1.5  Climate Story Maps: Τελικοί χάρτες ιστορίας (φάση III, ΔΡΑΣΗ)  NGI  24 Νοεμβρίου 
D1.6  Αναφορά διδαγμάτων σχετικά με την πρόσληψη και τη διασταυρούμενη μάθηση  Ντελτάρες  25 Ιανουαρίου 
D1.7  Ευρήματα από δραστηριότητες δέσμευσης Hub   R-Cities  25 Ιανουαρίου 
D2.8  Τελικές συστάσεις για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών (διδάγματα)   CAS  25 Ιανουαρίου 
D3.7  Οδηγίες για εργαλεία κλιματικής υπηρεσίας στο ACTION  Οικολογικά  25 Ιανουαρίου 
D3.9  Παράδοση της τελικής έκδοσης της διαδικτυακής πύλης βιώσιμης χρήσης εργαλείων.   Τεκναλία  25 Ιανουαρίου 
D3.10  Έκθεση που τεκμηριώνει τη γενική μεθοδολογία της εργαλειοθήκης, διδάγματα και με συστάσεις για περαιτέρω εκμετάλλευση και ανάπτυξη  Τεκναλία  25 Ιανουαρίου 
D4.4  Έκθεση σύστασης και σύνθεσης για μοντέλα B&I  CMCC  25 Ιανουαρίου 
D5.7  Έκθεση σχετικά με ευκαιρίες και δράσεις για ενσωμάτωση υπηρεσιών σε πλατφόρμες ΕΕ και εθνικές  CMCC  25 Ιανουαρίου 

 

 

Ενημερώσεις πολιτικής

 

 

Εκδόσεις

Προστασία δεδομένων

2022 © Πνευματικά δικαιώματα REACHOUT

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101036599.