KLIMA TILPASNINGSTJENESTER

Climate Adaptation Services (CAS) er en ideell organisasjon som leverer produkter og tjenester for å forutse virkningene av klimaendringer. Disse inkluderer å tilby innsikt i lokale klimaendringers påvirkninger, risikoer og sårbarheter, samt tilby metoder og verktøy for å etablere klimasikre områder, sektorer og lokalsamfunn. Ved å integrere data og kunnskap og utvikle verktøy og visualiseringer, oversetter CAS klimainformasjon til felles språk for sluttbrukere. Utgangspunktet er 'hold det enkelt': fokus på informasjonen som den lokale tjenestemannen, vanneksperten, rådgiveren eller annen fagperson kan jobbe med.

CAS ble grunnlagt innenfor rammen av det nederlandske nasjonale forskningsprogrammet 'Knowledge for Climate' (2008-2014) og bygger på kunnskapen og erfaringene fra dette programmet. Siden 2012 har CAS opptrådt uavhengig og har utvidet sine aktiviteter over hele verden. Som sådan koordinerer CAS den nederlandske nasjonale Climate Impact Atlas (klimaateffectatlas.nl), den nederlandske Climate Damage Atlas (climatedamageatlas.com) og Kunnskapsportalen for romlig tilpasning (klimaatadaptatienederland.nl). Gjennom denne plattformen støtter CAS nederlandske lokale myndigheter med å tilpasse seg klimaendringer, og når ut til mer enn 800 brukere per dag. CAS har utviklet interaktive klimapåvirkningsatlas og historiekart for europeiske, asiatiske og afrikanske byer, i for eksempel Bangladesh, Indonesia, Kenya, Malaysia, Nepal, Sør-Afrika, Filippinene, Vietnam og Vest-Afrika. Våre viktigste internasjonale aktiviteter inkluderer: 

  • Klimarisikovurderinger: brukersentrerte og samutviklede produkter som bygger bro over gapet fra farer til risiko; 
  • Kapasitetsbygging: nettkurs og workshops som bidrar til å klimasikre verden; 
  • Climate Impact Atlases: skreddersydde produkter utviklet med eksperter som gir toppmoderne, praktisk informasjon.

 

CAS er medleder for Deltares innenfor REACHOUT og vil ha hovedansvar for arbeidspakken på tjenestelevering 

Teamet

Jan-Willem Anker

Kommunikasjonsansvarlig og språkekspert. Hos CAS skriver han nyhetsartikler og informative tekster om klimatilpasning, gjennomfører intervjuer og lager innhold i sosiale medier for den nederlandske statsborgeren Kunnskapsportal for klimatilpasning

 

 

Sophie van der Horst

Sophie van der Horst (Msc) (F) er rådgiver i CAS og jobber med klimadata og visualiseringer. Sophie studerte klimastudier ved Wageningen University hvor hun fokuserte på det fysiske klimaet ...

Marit Heinen

Marit Heinen (Msc) (F) leder og bidrar i ulike klimatilpasningsprosjekter med hovedfokus på å omsette vitenskapelig kunnskap til brukbar informasjon for beslutningstakere. Hun har vært involvert i utviklingen av Climate Impact

Hasse Goosen

Hasse Goosen (PhD)(M) er grunnlegger og direktør for Climate Adaptation Services. Hasse har vært arkitekten bak verktøyene som når ut til hundrevis av unike brukere hver dag. Hasse støttet en rekke byer i Nederland og internasjonalt.

Felix van Veldhoven

Felix van Veldhoven (MA)(M) er en internasjonal klimatilpasningsekspert, som spesialiserer seg på å bygge bro mellom klimavitenskap og tilpasningstiltak. Med bakgrunn fra bygeografi og planlegging, bruker han sine ferdigheter innen datavisualisering og geo-informasjon

Eva Boon

Eva Boon (Msc)(F) er rådgiver og forsker ved CAS og fokuserer på samproduksjon av metoder og verktøy med brukere innen klimatjenester for adaptiv deltaforvaltning og bytilpasning. Eva kombinerer arbeid i CAS-prosjekter med en doktorgrad...

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon