Norges Geotekniske Institutt

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har vært et ledende internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen de ingeniørrelaterte geovitenskapene siden 1953. NGIs hovedkontor og laboratorium er i Oslo, med avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston (USA) og Perth (Australia). NGI har 320 ansatte og verter et antall PhD-kandidater, postdoktorer og forskere hvert år. Med støtte fra Norges forskningsråd, EUs forskningsprogrammer, industrien, og i samarbeid med andre jobber NGI for å løse de store samfunnsutfordringene knyttet til miljø og bærekraft samt vurdering, forebygging og avbøtende geofare som f.eks. ruskstrømmer og jordskred, snøskred, tsunamier og flomkontroll. NGIs styrke ligger i kombinasjonen av teori, modelltesting og overvåking i reelle designprosjekter. Forskere ha muligheten til utveksling med praktiserende ingeniører som jobber med utfordrende designprosjekter der de implementerer banebrytende metoder og som de ofte trenger å innovere for å kunne gi løsninger. 

NGI besitter sentral internasjonal ekspertise innen geofareanalyse og modellering, samt vurdering av naturfares sårbarhet og risiko, og risikohåndtering. NGI har en lang historie med å utvikle anvendt forskning sammen med interessenter gjennom Joint Industry Projects og EU-forskningsprosjekter. Gjennom samarbeid med kommunale, fylkeskommunale og nasjonale aktører i inn- og utland har NGI utviklet mange løsninger i tråd med sitt mandat om å utvikle kunnskap og teknologi som skal komme samfunnet til gode og bli adoptert av markedet. NGIs klimaserviceaktiviteter øker kapasiteten til sine partnere og kunder, så vel som det bredere samfunnet der risiko og usikkerhet i klimakunnskap oversettes til brukbare og relevante produkter som visualiseringsverktøy (basert på f.eks GIS eller grafisk design) og klima- og sosioøkonomiske endringsscenarier. NGIs kompetanse på å oversette klimakunnskap øker beslutningsprosesser og oppmuntrer til implementering av klimatilpasningstiltak rundt om i Europa. 

Teamet

James Strout

James Strout har vært ansatt i NGI siden 1998, og har 18 års erfaring fra offshore energisektoren, og 4 år i Natural Hazard sektoren.

Amy Oen

Amy Oen har vært ansatt i NGI siden 2001 og har over tjue års forsknings- og konsulenterfaring innen miljøsektoren. Kompetanse på økologisk risikovurdering og miljøhåndtering av forurensninger, samt kunnskapsformidling for å forbedre interessentinvolvering.

Sean Salazar

Dr. Sean Salazar (M) er forsker og ingeniør ved Norges Geotekniske Institutt (NGI). Han spesialiserer seg på jordobservasjon, fjernmåling og geospatial analyseteknikker for geofarer og sivilingeniørinfrastruktur. Sean har deltatt i flere EU-forsknings- og innovasjonsprosjekter og koordinerer for tiden et Horizon Europe-prosjekt i programmet Digital, Industry and Space.

Nellie Body

Nellie Body (MSc)(F) jobber med geofareforskning og rådgivning ved NGI. Hun har tatt en MSc i Geohazards and Geomechanics og en BSc i geologi og geofysikk fra Universitetet i Oslo, samt enkeltkurs i Disaster Management fra Høgskolen i Innlandet.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon