University College Cork – National University of Ireland

University College Cork (UCC) er Irlands fremste forskning universitet, og er internasjonalt anerkjent som en av de 2 beste forskningsinstitusjoneneusjoner i verden. Innenfor UCC, Miljøforskningsinstituttetute (ERI) samler over 300 miljøforskere fra hele vitenskap, ingeniørfag, businus og humaniteter for å møte komplekse miljøutfordringer i amul-disiplinær tilnærming. ERI inkorporerer enumber av strategiske forskningssentre inkluding the headquarter fra Centre for Marine and Renewable Energy Ireland (MaREI) en nasjonalt funded Senter hvis arbeid er fokusused på de viktigste samfunnsutfordringene ved klimahandling, energiomstilling og Blue Økonomi. Senteret har over 200 forskere som jobber på tvers av tolv akademiske institutterusjoner som samarbeider med 70 industry partnere. Our spesifikk styrke er our evne til å jobbe i tverrfaglige team, utnytte tverrfaglige perspektiver og kombinere innsikt for å tillate et bredt spekterum av forsknings- og utviklingstjenester. Forskere ved MaREI-senteret har over 30 års erfaring innen konducting fugrunnforskning og anvendt forskningulevert av konkurrerende vunnet nasjonalt og internasjonalt funding, og kommersielle kontrakter med offentlige etater og industry.  

MaREI-forskere har med suksess deltatt i EU-finansierte prosjekter samt ledet nasjonale prosjekter for Climate Ireland, Coastal Resilience, Climate Change Indicators og SDG Institutional Implementation. Forskere ved MaREI-senteret i UCC er anerkjente eksperter på klimatilpasning og levering av klimatjenester og har jobbet med flere brukere (politiske beslutningstakere, planleggere, innbyggere) på tvers av flere skalaer (europeisk til lokal). Senteret har utarbeidet nasjonal veiledning om klimatilpasningsplanlegging for lokale/kommunale myndigheter samt veiledningsdokumenter som brukes av offentlige avdelinger (f.eks. transport, landbruk, helse) ved utarbeidelse av sektortilpasningsplaner. MaREI-forskningsfunn ble brukt til å: informere Irlands forhandlinger med EUs medlemsland angående 2030-utslippsmålet for Irland; underbygge vedtakelsen av klimalovgivning; informere Irlands første nasjonale avbøtende plan og Irlands klimahandlingsplan for hele regjeringen. I tillegg til kompetanse innen tilpasningsplanlegging har forskere ved senteret erfaring med brukerstyrt design og utvikling av klimatjenester/verktøy, og lang erfaring med vitenskapskommunikasjon med ulike målgrupper. 

MaREI-senteret utviklet Climate Ireland – en nettplattform designet for å huse all informasjonen som kreves for å støtte lokale og sektorielle beslutningstakere i planlegging av klimatilpasning, samt gi et grunnlag for opplæring og kapasitetsbyggingsverktøy – som har blitt rullet med suksess. ute på nasjonalt (politiske beslutningstakere), regionalt (klimatilpasningsansvarlige) og lokalt (arealplanleggere) nivå.  

MaREI vil bringe denne erfaringen med nært samarbeid og samutviklingstilnærminger som involverer lokale/kommunale myndigheter og andre interessenter til REACHOUT.  

Teamet

Denise McCullagh

Dr. Denise McCullagh er forsker i Impacts and Adaptation Group ved MaREI, University College Cork, Irland. Denises forskning fokuserer på klimatilpasning i offentlig, privat og tredje sektor, fra lokal til internasjonal skala.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon