Stichting VU

Institutt for miljøstudier (IVM) ved Vrije Universiteit (VU) er det eldste miljøforskningsinstituttet i Nederland. IVM har bygget opp betydelig erfaring med å håndtere kompleksiteten til miljøproblemer, delta i en rekke (inter)nasjonale forskningsprosjekter og samarbeide med flere institutter og universiteter i og utenfor Europa. Ulike forskere ved IVM har bidratt til IPCC-prosessen som forfatter for arbeidsgruppe II og III. IVM jobbet sammen med EU-kommisjonen for å utvikle deres grønnbok om tilpasning, med UN-ISDR om Sendai Framework og jobber i flere DG-Environment og DG-CLIMA-prosjekter om klimaendringer og håndtering av naturkatastrofer. IVM er en av de ledende organisasjonene innen forskning på naturkatastroferrisikovurdering, klimatjenester og beslutningstaking om tilpasning. 

IVM har en langvarig kompetanse i å vurdere klimaendringer risiko for finanssektoren, slike forsikringsselskaper, som vil bli brukt i privat sektor tilfelle av REACHOUT, med fokus på utvikling av klimatjenester for finanssektoren.  

Teamet

Thijs Endendijk

Thijs Endendijk (M) er PhD-kandidat ved Institutt for miljøstudier ved VU Amsterdam. Han jobber med sin avhandling om effektene av klimaendringer på investorer i finanssektoren.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon