Byknutepunkter

Klimatiltak, spesifikt klimatilpasning, krever samarbeid på alle skalaer, fra samfunns- og bynivå til regionalt og nasjonalt nivå for både offentlige og private aktører. På grunn av dette bruker REACHOUT byområder (“Bygrupper”) som ankerpunkt for å avansere klimatjenester.

Tilpasning til klimaendringer må integreres med andre, ikke-klimatiske prioriteringer. Derfor varierer byenes svar mellom land, regioner og lokalsamfunn og krever en skreddersydd tilnærming. Antall byer og tettsteder som er forpliktet til å handle på klimaendringer har vokst betydelig i Europa. Men når det gjelder gjennomføring av klimatiltak (spesielt med tanke på bytilpasning) er utviklingsområdet mellom byer fortsatt ganske stort. REACHOUT har som mål å fange dette mangfoldet og velge ut byer som har en naturlig ledende og eksemplarisk rolle innenfor sine nettverk (hubs), slik at de kan tjene som akseleratorer for oppskalering.  

REACHOUTs bygruppe-tilnærming innebærer derfor spesielt:  

  • Bygruppene i prosjektet er plassert i ulike regioner i Europa, noe som gir et mangfold av både klimasårbarheter og sosioøkonomiske forhold.  
  • De utvalgte bygruppene har en sentral by (bypartner) med erfaring og kapasitet i å bruke klimatjenester til å videreutvikle sin klima- og motstandsdyktighetsplanlegging.  
  • Bygrupper har sterke tilknytninger til ulike institusjoner og organisasjoner, og har også forhold til andre byer og tettsteder (ofte med svakere kapasitet for klimatilpasning) i sin periferi og sitt større regionsområde. Dette vil skape regionale og nasjonale klynger som fasiliteter for institusjonalisering, større økonomiske enheter og påvirkningskraft over et større politisk økosystem.   

REACHOUT jobber med én by som direkte mottaker i hver bygruppe (“bypartner”), og denne er en aktiv partner i konsortiet. På denne måten kan man få optimal nytte av bypartnerens kjennskap til lokale forhold innen sosioøkonomiske- og politiske forhold, i tillegg til lokale beslutningtakningsstrukturer. Samskapning av tjenester vil garantere et sterkt lokalt eierskap gjennom aktiv involvering av offentlig og privat sektor og gjennom en nedenfra og opp tverrfaglig tilnærming.

Syv byer har blitt valgt ut til å delta i denne prosessen:

Amsterdam – APG

REACHOUT serverer byknutepunktet Amsterdam, med APG som hovedknutepunktpartner, for å adressere klimatjenester for finanssektoren. APG er en nederlandsk pensjonsinvestor og deres Global Responsible Investment & Governance-team integrerer klimarisikoinformasjon i investeringsanalyse. 

Milano

En av de største metropolene i Italia som ligger i regionen Lombardia med mer enn 1 million innbyggere. Byen er for det meste utsatt for flom, ekstrem vind og hetebølger. Milano har en by Masterplan med en visjon mot 2030, som introduserer en robusthetstilnærming i bygd kontekst og offentlige rom, med vekt på å øke grønne områder for å redusere virkningen av klimaendringer. Byen har også utarbeidet den første integrerte luft- og klimahandlingsplanen for å identifisere prioriterte tiltak for luftkvalitet og demping og tilpasning av klimaendringer.

Aten

Athen er en veldig stor by som ligger i Attika-regionen, og det er hovedstaden i Hellas. Athen kommune, som utgjør en liten administrativ enhet i hele byen, har over 600 tusen innbyggere. Byen er for det meste utsatt for Pluvial flom og hetebølger. Athen oppdaterer sin klimaplan og jobber med EIBs finansieringsfacilitet for naturkapital på et sett med flaggskiptilpasningsprosjekter. Kommunen har også erfaring med å jobbe med Rebuild by Design på klimamotstandsprosjekter.  

Kork

Cork er en by med mer enn to hundre tusen mennesker og er den nest største urbane befolkningen i Irland. De viktigste klimafarene Cork City står overfor er hydrologiske – både flod- og kystnære. Cork ligger nær kysten i dalen til elven Lee med sentrum på en øy mellom elvens deler. Cork har en lang historie med flom. I 2009 ble for eksempel store skader forårsaket av flomvann på utdannings-, nærings- og boligbygg. I tillegg truer tidevannsflommer fra Atlanterhavet gjennom ytre og indre havner sentrum og områdene rundt.

Gdynia

Gdynia ligger ved Gdańsk-bukten på den sørlige kysten av Østersjøen, det er en stor havneby og den nest største byen i Pommern etter Gdańsk. Gdynia har en befolkning på rundt 250.000 innbyggere. Byen tilhører hovedstadsområdet Gdańsk-Gdynia-Sopot med mer enn 1.5 millioner innbyggere.

Lillestrøm

Lillestrøm kommune er Norges niende største kommune, med en befolkning på over 86,000 2020 innbyggere, og administrasjonssenteret Lillestrøm ligger i hovedstadsområdet i Oslo. Lillestrøm kommune ble stiftet i XNUMX som en sammenslåing mellom tre tidligere kommuner (Skedsmo, Fet og Sørum). Kommunen gjennomskjæres av Glomma, Norges lengste og mest omfangsrike elv, og ender i Nord-Europas største innlandsdelta, Nord-Øyeren. Kommunen er stort sett utsatt for naturfare fra flom og skred, spesielt kvikkleireskred.  

Logroño

Logroño er en middels stor by som ligger nord i Spania i regionen La Rioja med mer enn 150 tusen innbyggere. Denne byen er stort sett utsatt for hetebølger, flom og tørke. Byen Logroño har som mål å bli en europeisk grønn hovedstad som jobber hardt med energieffektivitet, bærekraftig utvikling, ren mobilitet og urban naturalisering. 
Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon