Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse REACHOUT-BYER.EU

Bruken av nettsiden til REACHOUT (Https: //reachout-cities.eu/ heretter kalt: "nettstedet") er underlagt betingelsene som er angitt nedenfor. Ved å besøke og bruke nettstedet erklærer du at du er kjent med betingelsene nedenfor og godtar dem.

Nettstedet er komponert av, eller i alle fall etter ordre av:

Stichting Deltares (heretter kalt: Deltares), med hovedkontor i Delft og hovedkontor i Boussinesqweg 1, 2629 HV Delft, Nederland.

Postadressen til Deltares er: Postboks 177 2600 MH Delft

Nederland

Andre kontaktdetaljer er: telefon: + 31 (0)88 335 8273 ; faks: + 31 (0)88 335 8582; e-post: info@deltares.nl eller REACHOUT prosjektteamets e-post: info@reachout-byer.eu

Deltares er registrert hos Chamber of Commerce and Industry under nummer 41146461.

Nettsiden er satt opp med størst mulig forsiktighet. Nettstedet er imidlertid kun ment for informative formål. Det kan ikke utledes noen rettigheter fra informasjonen på nettsidene og bruken av nettsiden skjer på egen regning og risiko. Deltares garanterer ikke at nettsiden er fri for virus og fungerer uten feil og/eller avbrudd. Deltares kan når som helst endre innholdet på nettstedet, inkludert bestemmelsene i disse betingelsene. Videre kan nettstedet inneholde lenker til nettsteder til tredjeparter. Disse koblingene er valgt med all mulig forsiktighet. Deltares kan imidlertid ikke garantere innholdet og funksjonen til nettsidene til tredjeparter.

Med mindre annet er angitt, er alle immaterielle rettigheter i forbindelse med nettstedet, inkludert programvare, tekster, bilder og lyder, utelukkende tildelt Deltares, dets tilknyttede selskaper eller dets underleverandører. Dette betyr blant annet at det ikke er tillatt, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Deltares, å offentliggjøre, reprodusere og/eller endre informasjonen på nettstedet, med unntak av personlig, ikke-kommersiell bruk eller i den grad det er tillatt iht. ufravikelig lov.

Nettstedet kan kun brukes til legitime formål, på en måte som ikke på noen måte (i) skade Deltares eller (ii) krenke rettighetene og nytelsen av bruken til tredjeparter.

Deltares påtar seg intet ansvar – uansett grunn – for noen form for skade (inkludert skade på eiendom, økonomisk tap som følge av materiell skade og rent økonomisk tap) som på noen måte følger av driften av og/eller bruken av (informasjon). på) nettstedene.

Nederlandsk lov gjelder for nettstedet og også for disse betingelsene.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon