Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse REACHOUT-BYER.EU

Bruken av dette REACHOUT nettstedet (heretter kalt: "Nettstedet") er underlagt betingelsene angitt nedenfor. Ved å besøke og bruke disse nettsidene erklærer du at du er kjent med disse betingelsene og godtar dem.

Nettstedene er komponert av, eller i hvert fall etter ordre fra, Stichting Deltares, med sitt registrerte kontor i Delft (2629 HV) og hovedkontor i Boussinesqweg 1 (heretter kalt: Deltares). Deltares er registrert i Chamber of Commerce and Industry under nummer 41146461. Andre kontaktdetaljer er: telefon: + 31 (0)88 335 8273 ; faks: + 31 (0)88 335 8582; e-post:info@deltares.nl.

Nettsidene er satt opp med størst mulig forsiktighet. Nettstedene er imidlertid kun ment for informative formål. Det kan ikke utledes noen rettigheter fra informasjonen på nettsidene og bruken av nettsidene er for egen regning og risiko. Deltares garanterer ikke at nettsidene er fri for virus og fungerer uten feil og/eller avbrudd. Deltares kan når som helst endre innholdet på nettsidene, inkludert bestemmelsene i disse betingelsene. Videre kan nettsidene inneholde lenker til nettsider til tredjeparter. Disse koblingene er valgt med all mulig forsiktighet. Deltares kan imidlertid ikke garantere innholdet og funksjonen til nettsidene til tredjeparter.

Med mindre annet er angitt, er alle immaterielle rettigheter i forbindelse med nettsidene, inkludert programvaren, tekstene, bildene og lydene, utelukkende tildelt Deltares, dets tilknyttede selskaper eller dets underleverandører. Dette betyr blant annet at det ikke er tillatt, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Deltares å offentliggjøre, reprodusere og/eller modifisere informasjonen på nettsidene, med unntak av personlig, ikke-kommersiell bruk eller i den grad annet er tillatt iht. ufravikelig lov.

Nettstedene kan kun brukes til legitime formål, på en måte som ikke på noen måte (i) skade Deltares eller (ii) krenke rettighetene og nytelsen av bruken til tredjeparter.

Deltares påtar seg intet ansvar – uansett grunn – for noen form for skade (inkludert skade på eiendom, økonomisk tap som følge av materiell skade og rent økonomisk tap) som på noen måte følger av driften av og/eller bruken av (informasjon). på) nettstedene.

Nederlandsk lov gjelder for nettstedene og også for disse betingelsene.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon