Amsterdam - APG

REACHOUT er engasjert med byknutepunktet Amsterdam, med APG som hovedknutepunktpartner, for å adressere klimatjenester for finanssektoren. APG er en nederlandsk pensjonsinvestor og deres Global Responsible Investment & Governance-team integrerer klimarisikoinformasjon i investeringsanalyse. 

Mer om Amsterdam/APG

De REACHOUT fokus på finanssektoren vil fokusere på å forbedre fysiske klimarisikovurderingsdata og metoder for eiendomsmidler, spesielt eiendom. APG er en nederlandsk pensjonsinvestor og deres Global Responsible Investment & Governance-team integrerer klimarisikoinformasjon i investeringsanalyse. Et økende volum av metoder og klimadatasett med spesifikke forutsetninger og metodiske valg blir tilgjengelig. Siden disse datasettene påvirker investeringsbeslutninger, ser APG etter en mer grundig forståelse av dataene og den underliggende vitenskapen. Inkompatibilitet av datatyper (fysisk risikoscore vs. finansielle eiendeler) og (romlig) nøyaktighet er APGs hovedbekymringer. APG forvalter eiendeler i (omkring) fire av de syv REACHOUT byknutepunkter, nemlig Amsterdam, Milano, Lillestrøm og Gdynia. 

APG håper å få en bedre forståelse av kvaliteten, tilgjengeligheten og kompatibiliteten til klimadata for klimarisikovurderinger. Dette vil gi innsikt i nøyaktigheten og brukbarheten til top-down produkter fra kommersielle dataleverandører og åpne data fra EU og nasjonale kilder. Videre kan denne informasjonen forbedre skalerbarheten av klimarisikovurderinger, både romlig og på tvers av aktivaklasser.  

APG ønsker å fokusere på oppskalering av klimarisikovurderinger for eiendomsmidler i REACHOUT byknutepunkter i sammenheng med flomrisiko, til slutt sammenligne REACHOUT verktøy som bruker åpne EU-data med vurderinger gjort av kommersielle dataleverandører og gir en mulighetsstudie om det er mulig å nå en pan-EU-standardtilnærming for klimarisikovurderinger.  

Ethvert nivå av forbedret nøyaktighet av gjeldende data vil bety stor fremgang, men nøkkelsuksessen for klimatjenestene produsert i dette prosjektet for APG vil ligge i skalerbarhet av risikovurderinger på to forskjellige måter:  

  • Romlig: lær av dyptgående bytilnærminger og bruk på eiendeler globalt 
  • På tvers av aktivaklasse: fra eiendom, til infrastruktur/NRF eller selskapsaksjer 

Møt bylaget

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon