Ad Jeuken

Epost

partner

Deltares

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

Ad er prosjektkoordinator for REACHOUT. Dr Ad Jeuken vil korrespondere med EU-kommisjonens prosjektleder og vil fungere som teamleder for konsortiet. Han vil også være forsknings- og teknisk utviklingssjef, som er ansvarlig for den vitenskapelige koordineringen og forskningsutviklingen.

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Bio

Dr. Ir. ABM Jeuken er en ekspertrådgiver innen klimatilpasning og vannforvaltning. Han har en mastergrad i miljøvitenskap fra Wageningen University og fullførte en doktorgrad i global klimamodellering ved KNMI og University of Eindhoven. Etter en karriere innen klimavitenskap flyttet han for å jobbe for Rijkswaterstaat, den nasjonale myndigheten for vannforvaltning i Nederland, og hadde flere stillinger ved spesialistrådgivningsavdelingen for innlandsvann, RIZA. Nå med 11 år i Deltares har han utviklet seg som en internasjonal ekspert på klimatilpasning og vann med både et bredt teknisk og politisk perspektiv. Han har spesialisert seg på å støtte kunder i beslutningstaking under usikkerhet, og tilby innsikt i robustheten og fleksibiliteten til løsninger. Dr. Jeuken er prosjektkoordinator og leder for REACHOUT prosjekt Konsortium.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon