Amy Oen

Epost

partner

NGI

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

WP1, letter utvikling av historiekart med WP3 og WP5.

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Å legge til rette for synergier mellom partnere og City Hubs for å inspirere til samskaping av klimatjenester.

Bio

Amy Oen (F) tok doktorgraden fra Universitetet i Oslo fra samarbeid med Institutt for biologi og geovitenskap (2006), og MSc in Environmental Engineering (1995) fra South Dakota School of Mines and Technology (USA). I 2009 fullførte hun postdoktorstudier ved Stanford University (USA) og i 2020 en Master in Urbanism fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (Norge). Oen har vært ansatt i NGI siden 2001 og har over tjue års forsknings- og konsulenterfaring innen miljøsektoren. Kompetanse på økologisk risikovurdering og miljøhåndtering av forurensninger, samt kunnskapsformidling for å forbedre interessentinvolvering. Fokuserer for tiden på effektene av klimaendringer på transport av forurensninger, bruk av klimatjenester for å forbedre beslutningstaking, og vurdering av risikoreduserende tiltak for å inkludere naturbaserte løsninger for å redusere miljørisiko i en bærekraftskontekst. Oen er for tiden prosjektkoordinator for H2020 forsknings- og innovasjonsaksjonen, PHUSICOS, med fokus på storskala naturbaserte løsninger for å redusere risiko i fjellområder.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon