Dr. Christiana Photiadou
European Environment Agency 

Bio

Dr. Christiana Photiadou er ekspert på klimaendringer i gruppen av klimaendringer og tilpasning ved Det europeiske miljøbyrået (EEA). Hun jobber med klimaendringers konsekvenser, risiko og sårbarhet, indikatorer, digitalisering og tilpasning og den europeiske klimatilpasningsplattformen Climate-ADAPT. Hun har en doktorgrad om påvisning og forplantning av ekstreme hendelser fra Universitetet i Utrecht. Christiana har jobbet ved Royal Netherlands Meteorological Institute i International Climate Services Division som postdoktor. Hun flyttet deretter til det svenske meteorologiske og hydrologiske instituttet hvor hun jobbet som vitenskapelig leder for utviklingen av klimatjenester mens hun dekket hele spekteret av samskaping for tilpasning til klimaendringer. Hun har jobbet i flere europeiske prosjekter med fokus på skreddersydde klimatjenester for vannsektoren (C3S, H2020, ERA4CS) og WMO-prosjekter for å fremme kunnskap og kvalitet på klimainformasjon i sårbare land. 

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT? 

Tilpasningsstøtteverktøyet utviklet i REACHOUT er avgjørende siden det vil hjelpe praktikere på byplanlegging til å være på veien mot klimaresistens. Jeg ser frem til å hjelpe til med utviklingen av Triple-A-metoden for de 7 byene og videre spredning av beste praksis og lærdom via Climate-ADPAT-plattformen. 

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon