Denise McCullagh

Epost

partner

UCC

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

WP1, WP2, WP3

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

For å bedre forstå behovene til byer for å utvikle motstandskraft og støtte dem i å dra nytte av den nyeste forskningen og klimatjenestene for å komme videre med tilpasningstiltakene.

Bio

Dr. Denise McCullagh er forsker i Impacts and Adaptation Group ved MaREI, University College Cork, Irland. Denise er ledende forsker på prosjektet Transboundary Adaptation Learning Exchange (TALX), som støtter utviklingen av stedsbaserte tilpasningspartnerskap og vurderingen av nasjonal klimatilpasningspolitikk i Storbritannia og Irland. Denises forskning fokuserer på klimatilpasning i offentlig, privat og tredje sektor, fra lokal til internasjonal skala.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon