Efrén Feliú

Epost

partner

Teknologi

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

Logroño by-hub-forbindelse

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Å støtte definisjonen av visjoner/ambisjoner for byknutepunkter med hensyn til klimatilpasning

Bio

Efren Feliu (Senior Scientist) (M): Han har en bygningsingeniørgrad i tillegg til forskjellige postgraduates inkludert arealplanlegging og territoriell utvikling. Har relevant faglig bakgrunn innen rådgivning og kapasitetsutvikling for offentlig forvaltning og forsyning, spesielt fokusert innen lokal bærekraft, arealplanlegging, klimatilpasning og motstandskraft. Jobbet i Mellom-Amerika i over 4 år og er involvert i internasjonale og europeiske initiativ i mer enn 18 år. Han er for tiden Climate Change Manager ved energi- og miljøavdelingen i Tecnalia, og koordinerer anvendte forskningsprosjekter for utvikling av beslutningsstøttesystemer innen bærekraftig romlig utvikling, naturbaserte løsninger, regional-urban motstandskraft og sektoriell klimatilpasning. Har en lang bane ved hjelp av klimaprojeksjonsdata i klimasikringsanalyse. Er aktivt involvert i ISO-arbeidsgrupper for normer under utvikling knyttet til Climate Adaptation Framework (ISO 14090 og 14092) samt klima- og risikoanalyse (ISO 14091).