Ewa Janowska

Epost

partner

Sendzimir

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

Jeg håper at min rolle som Gdynias kontaktpartner vil få byen til å bruke de utviklede verktøyene.

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Jeg tror at prosjektet vil bidra til å gjøre innbyggere og beslutningstakere kjent med mange års arbeid med forskere med å samle inn klimadata. Vi bør definitivt alle ha tilgang til vennlige verktøy som letter kommunikasjon av klimadata og ta de riktige beslutningene basert på dem.

Bio

Ewa er koordinator ved Sendzimir Foundation, hvis oppgave er aktiviteter knyttet til bærekraftig utvikling, spesielt implementering av naturbaserte løsninger. I stiftelsen koordinerer Ewa langsiktige prosjekter vedrørende deltakende arealplanlegging, implementering av blågrønn infrastruktur, og bevisstgjøring av kunnskap om klimaendringer. I tillegg er hun interessert i vitenskapelig kommunikasjon, spesielt om global oppvarming og biologisk mangfold.