Francesca Larosa

Epost

partner

CMCC

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Bio

Francesca Larosa (F) er en PhD-kandidat ved Ca' Foscari University i Climate Change Sciences and Management. Hun har en MSc i økonomiske og sosiale vitenskaper fra Bocconi University (Milano) og hun oppnådde sin BA i økonomi fra Pisa University. Francescas forskningsinteresse ligger i innovasjonsnettverk for klimatilpasning. Francesca har jobbet med forretningsmodellinnovasjon for klimatjenester i Horizon2020 EU-MACS og CLARA-prosjektet og i CLIMATE-KIC-finansierte SaferPlaces-prosjektet. Hun utviklet nye rammeverk og verktøy for å analysere bærekraften til et europeisk marked for klimatjenester.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon