James Fitton

Epost

partner

UCC

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

WP1, WP2, WP3

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

For å støtte lokale myndigheter dra nytte av den nyeste forskningen og klimatjenestene for å informere deres tilpasningsbehov og handlinger.

Bio

Dr. James Fitton leder Impacts and Adaptation Group ved MaREI, University College Cork, Irland. James er ledende forsker på Climate Ireland, en klimatjeneste som støtter lokale myndigheter og sektorer med å tilpasse seg klimaendringer. I tillegg til sitt arbeid i Irland, har James jobbet i Skottland med å utvikle en nasjonal vurdering av kystforandringer for den skotske regjeringen, i Danmark med forskning på kysttilpasning i små kystbyer. James' forskning fokuserer på klimatilpasning og risiko, kystforvaltning, GIS og jordobservasjon.