James Strout

Epost

partner

NGI

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

Historiekartutvikling

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Å innovere kommunikasjon av klimatjenester.

Bio

James Strout (M) tok sin doktorgrad i geoteknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (1998), en MSc i sivilingeniør (geoteknikk) i 1993 og BSc i sivilingeniør (strukturell) i 1990 fra University of Washington, Seattle USA. Strout har vært ansatt i NGI siden 1998, og har 18 års erfaring fra offshore energisektoren og 4 år i Natural Hazard sektoren. Strout har jobbet mye med utvikling av ny overvåkingsteknologi for undervannsbruk, først og fremst innenfor området geofareovervåking og havbunnskarakterisering. Nylig fokus har skiftet til bærekraft, naturbaserte løsninger og klimaendringers effekter på skråningsstabilitetsrisiko. Strout er for tiden arbeidspakkeleder i Eurostars MEWS-prosjektet som utvikler IoT-teknologi for tidlige varslingssystemer (EWS), og EWS-oppgaveleder i KLIMA2050-senteret for forskningsbasert innovasjon.
Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon