Jan-Willem Anker

Epost

partner

CAS

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

WP 1 bidrar til samskapingen av historiekart og klimahistorier for Lillestrøm og byknutepunktene sammen med vår partner NGI. Bidra til WP 6-kommunikasjon.  

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Jeg håper virkelig at byene er involvert i REACHOUT vil dra nytte av klimaverktøyene og -tjenestene som vi i fellesskap har begynt å jobbe med. Og det når REACHOUT er ferdig, vil innbyggerne leve i et mer klimarobust miljø.  

 

Bio

Jan-Willem Anker er kommunikasjonsmedarbeider og språkekspert, med fokus på nettkommunikasjon på nederlandsk, engelsk og fransk. Hans hovedfagfelt er kommunikasjon i klarspråk. Hos CAS skriver han nyhetsartikler og informative tekster om klimatilpasning, gjennomfører intervjuer og lager innhold i sosiale medier for den nederlandske statsborgeren Kunnskapsportal for klimatilpasning. Før han begynte i CAS i juli 2020, var Jan-Willem frilansredaktør, poet og skjønnlitterær forfatter.   

 

 

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon