Joletta de Man

Epost

partner

Deltares

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

Jeg er kommunikasjonsleder og administrerer webinnholdet vårt på vegne av Deltares. Sammen med vårt kommunikasjonsteam fra R-cities og Ecologic Institute bidrar vi til kommunikasjons- og formidlingsstrategien til prosjektet.

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Mitt mål ville være at resultatene av dette prosjektet forblir som REACHOUT arv og vil bli koblet til nye prosjekter. Jeg håper også at verktøyene som er utviklet i dette prosjektet vil bli tatt i bruk av andre byer med våre 7 byknutepunkter som eksempler på suksess.

Bio

Joletta de Man er en kommunikasjonsprofesjonell med internasjonal premium merkevareerfaring i flere selskaper, alt fra probiotika for et stort dagbokselskap, prosjekter for departementer og nå klimatilpasning. Innenfor Reachout hun er en del av kommunikasjonsteamet på vegne av Deltares.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon