Joshua Lizundia

Epost

partner

Teknologi

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

WP3. Design og utvikling av termisk vurderingsverktøy

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Å utvikle et verktøy som forbedrer vår forståelse av varmehendelser og deres sosiale konsekvenser for europeiske byer

Bio

Joshua Lizundia (MSc) (M): Dataanalytiker og forsker på klimatjenester i Tecnalia Research & Innovation. Doktorgradsstudent i geografiske informasjonssystemer ved Universitetet i Alcala. Relevant erfaring innen programvareutvikling basert på python, apputvikling i rammeverket for klimadatalager, og dataanalyse og styring. Ekspert på fjernmålingsteknologier og GIS. Ansvarlig for utviklingen av European Space Agency's Climate Change Initiative globale produkter for brente områder og brannkomponenten til Copernicus Climate Change Service. Han deltok i prosjekter relatert til virkningene av klimaendringer i energisystemet og infrastrukturen, for eksempel Sectoral Information System to Support Infrastructure, Transport and Associated Standards kontrahert av ECMWF. Han jobber for tiden med ESPON Climate-prosjektet, som fokuserer på vurdering av fare, eksponering, sårbarhet og risiko på europeisk nivå.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon