Katriona McGlade

Epost

partner

Økologisk institutt

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

WP1, støtter WP3 og WP5

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Å støtte interessante og nye samarbeid mellom interessenter og innbyggere. Jeg gleder meg til å se hvordan vi kan trekke sammen ulike erfaringer og oppfatninger for å skape klimatjenester som er tilgjengelige og tilpasset brukernes behov.

Bio

Katriona McGlade (F) er stipendiat ved Ecologic Institute, Tyskland, hvor hun fokuserer på klimatilpasningspolitikk og praksis, spesielt i kystregioner. Hennes interesser er samarbeidende, interessentsentrerte tilpasningsprosesser for å utvikle felles kunnskap og løsninger. Eksempler på hennes tidligere arbeid med interessentsentrert tilpasning inkluderer Co-designing the Assessment of Climate Change Costs (COACCH), Bottom-up Climate Adaptation Strategies Towards a Sustainable Europe (BASE) og Resilience-Increasing Strategies for Coasts – toolKIT (RISC-KIT) ) under EU-kommisjonens 7. rammeprogram (FP7). Parallelt med rollen hennes i Ecologic Institute, Katriona studerer for en doktorgrad om kunnskap og kysttilpasning ved University of East Anglia, Storbritannia.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon