Leon Kapetas

Epost

partner

Resilient Cities Network

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

Som en del av REACHOUT, leder Leon utviklingen av et læringsprogram for klimatjenester for byer. Han er også engasjert i å støtte byen Athen med å utvikle klimatjenester som adresserer presserende sosio-miljøutfordringer (inkludert hetebølge- og flomrisiko)

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Mitt håp er at vi klarer å bygge kapasitet i byer i sammenheng med klimatilpasning og avbøtende tiltak. Gjennom REACHOUT vi ønsker å mainstreame klimaresiliens i bypolitikk og beslutningstaking, for å dekke både strukturell og ikke-strukturell tiltaksutvikling støttet av den siste klimaanalysen. Til syvende og sist håper vi at klimatiltak ikke sitter på et kontor, men at ulike interessenter og innbyggere i stedet blir involvert i å bygge systemisk klimamotstandskraft.

Bio

Leon Kapetas, som er utdannet hydrolog, er leder for programmer og klimaresiliens for Resilient Cities Network i Europa og Midtøsten. Arbeidet hans fokuserer på Nature Based Solutions som et redskap for klimatilpasning, skaffe naturkapital samtidig som de oppfyller samfunnsøkonomiske mål. Leon har fått erfaring i forsknings- og konsulentmiljøer på tvers av høy- og lavinntektsland. Han har vært involvert i utviklingen av 'klimaresiliensverktøysett for OPS' for Verdensbanken. Han har også jobbet som klimaresilienskonsulent for WB i afrikansk urban kontekst. Leon jobbet tidligere i Sør-Amerika med fokus på vannressursutvikling i Andesfjellene, med vekt på regioner som er utfordret av gruveaktivitet. Som forskningsassistent ved University of Cambridge utviklet Leon teknikker for å demonstrere NBS' verdi for pengene i tilpasningsplanlegging. Gjennom årene har han engasjert seg i en rekke kapasitetsbyggingsordninger for klimaresiliens og NbS-mainstreaming. Leon er aktivt engasjert i utvikling og levering av EU-kommisjonens forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon