Marit Heinen

Epost

partner

CAS

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

Kontaktperson i CAS for administrative spørsmål og støtte prosjektledelse (WP7)

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Å støtte byknutepunkter med de riktige verktøyene for å sette dem i stand til å ta neste steg i klimatilpasning

Bio

Marit Heinen (Msc) (F) leder og bidrar i ulike klimatilpasningsprosjekter med hovedfokus på å omsette vitenskapelig kunnskap til brukbar informasjon for beslutningstakere. Hun har vært involvert i utviklingen av Climate Impact Atlas og den nederlandske kunnskapsportalen siden starten. Før CAS jobbet hun som vitenskapelig prosjektleder ved det nederlandske forskningsprogrammet Knowledge for Climate. Her koordinerte hun ulike prosjekter som gjennomgangen av kvaliteten på fortrinnsstrategiene og deltabeslutningene til det nederlandske deltaprogrammet.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon