Hasse Goosen

Epost

partner

CAS

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

Medleder av Reachout/innovasjonsleder

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Bio

Hasse Goosen (PhD) (M) er grunnlegger og direktør for Climate Adaptation Services. Hasse har vært arkitekten bak verktøyene som når ut til hundrevis av unike brukere hver dag. Hasse støttet en rekke byer i Nederland og internasjonalt. Som en del av C40 klimatiltaksinitiativet, bidro han til klimarisikovurderingene i Durban City, Quezon City, Kuala Lumpur og Hanoi. Videre bidro han til utviklingen av opplæringsmateriell for Adaptation Academy of C40. Videre organiserte og tilrettela han Delta Ateliers Bangladesh til støtte for Bangladesh Deltaplan (2015-2016), og han bidro til utviklingen av kunnskapsportalen og klimaatlaset for Bangladesh. Hasse jobber for tiden med sårbarhetsvurderingen av fattige samfunn i 9 byer i Bangladesh (UNDP). Hasse jobbet også med utviklingen av Climate Atlasses i Kenya, Himalaya-regionen (innenfor Hi-aware-prosjektet) og i Indonesia (JCP-prosjektet). Dessuten var han teamleder for Nationwide Vulnerability Assessment of Bangladesh. Han støttet utviklingen av Copernicus Climate Service gjennom ulike prosjekter som ClipC, SWICCA og C3S_422_Lot1_SMHI kontrakt. Han har en tilknytning til Wageningen University som gjesteforeleser.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon