Natalia Burgos

Epost

partner

Økologisk institutt

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

WP1, støtter samskapingsaktiviteter

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Å fremme samskapingsprosesser som fører til brukbare leveranser og som fører til utvikling av klimatjenester som effektivt støtter klimatilpasningsmålene.

Bio

Natalia Burgos er en internasjonal stipendiat ved Ecologic Institute. Tematisk fokuserer hun på klimatilpasning, naturbaserte løsninger og by- og regionalplanlegging. Natalia Burgos har spansk som morsmål, snakker flytende engelsk og fransk og har grunnleggende kunnskaper i tysk. Før hun begynte i Ecologic Institute, jobbet Natalia Burgos i flere prosjekter relatert til strategier for interessentengasjement. Eksempler på dette arbeidet inkluderer hennes rolle som regional utviklingsrådgiver ved den nasjonale planleggingsavdelingen (Departamento Nacional de Planeación) i Colombia, og er ansvarlig for samdesign og samutvikling av den colombianske regionale integreringsstrategien som er prioritert i den nasjonale utviklingsplanen (2018) -2022). I tillegg støttet hun arbeidet med utvidelsen av den colombianske porteføljen for bærekraftig arealplanlegging og regionale prosjekter for klimaendringer.
Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon