Nellie Body

Epost

partner

NGI

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

Jeg bidrar som hovedkontaktpunkt for Lillestrøm kommune, og skal også jobbe med produksjon av historiekart for byene.

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Å bruke geospatial informasjon og historiekart for å hjelpe byer med å ta beslutninger

Bio

Nellie Body (MSc)(F) jobber med geofareforskning og rådgivning ved NGI. Hun har tatt en MSc i Geohazards and Geomechanics og en BSc i geologi og geofysikk fra Universitetet i Oslo, samt enkeltkurs i Disaster Management fra Høgskolen i Innlandet. Hennes fokus ved NGI er geospatial dataanalyse, ved bruk av metoder fra GIS, programmering og fjernmåling. Hun er interessert i skjæringspunktet mellom natur- og samfunnsvitenskap, og hvordan en flerfaglig tilnærming kan forbedre forståelsen av risiko på grunn av naturfarer.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon