Peter Medway

Epost

partner

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Bio

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon