Roger Street
ECI Oxford University, Key4Cap

Bio

Roger har jobbet med klimatjenester og tilpasning til klimaendringer siden tidlig på 1970-tallet da han jobbet med Environment Canada. Han flyttet til University of Oxford i 2006 hvor han fortsatte å utforske tilpasningsplanlegging og implementering og kunnskapen og informasjonen som ble brukt for å støtte tilpasningsbeslutninger. Rogers arbeid på disse områdene har inkludert rapportør for utviklingen av det europeiske veikart for forskning og innovasjon for klimatjenester og PI for kunnskapsutvekslingen mellom klimatilpasningsplattformer (KE4CAP) og involvering i relaterte aktiviteter i hele Europa, Kina, Australia, Irland ( medlem av Climate Change Adaptation Committee) og Canada (medlem av Canadian Institute for Climate Choices ekspertpanel om tilpasning). 

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT? 

Ser frem til å være involvert i videreutviklingen av den strukturerte Triple-A-tilnærmingen som skal støtte planlegging og implementering av tilpasning på bynivå. Jeg er også interessert i utnyttelseselementene til REACHOUT, inkludert å kunne gi råd om utvikling av bærekraftige forretnings- og implementeringsmodeller og opprettelsen av det foreslåtte nettverket av forkjempere, tjenesteleverandører og plattformer, som er ment å lette bærekraften til prosjektresultatene utover levetiden. 

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon