Ronan Gingles

Epost

partner

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Bio

Ronan Gingles er Cork City Council's EU Affairs Coordinator. Han har det overordnede ansvaret som fokuspunktet for å støtte utvikling og levering av en aktivitetsportefølje levert av prosjektledere på tvers av organisasjonen – for å sikre at alt slikt engasjement klart bidrar til å realisere mål knyttet til Corks utvikling som en by i verdensklasse.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon