Sadie McEvoy

Epost

partner

Deltares

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

WP 1 og 5, som overvåker forskningen på klimaresiliente utviklingsveier

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

For å forstå hvordan klimatjenester kan støtte utformingen av Climate Resilient Development Pathways for europeiske byer og gjøre inngrep i utviklingen av disse tjenestene.

Bio

Dr. Sadie McEvoy er en forsker og klimatilpasningsspesialist, som jobber med adaptiv planlegging og beslutningstaking under dyp usikkerhet for vannressurser, kystområder og byrom. Dr McEvoys arbeid fokuserer på involvering og representasjon av interessenter i planlegging og beslutningstaking. Dr McEvoy er spesielt interessert i hvordan evidensbaserte og datadrevne verktøy og metoder kan støtte interessentinvolvering og representasjon i klimatilpasningsplanlegging. Hun har blant annet erfaring med Dynamic Adaptive Policy Pathways, Collaborative Risk Informed Decision Analysis og Climate Resilient Cities Toolbox. Arbeidet hennes ser etter hvordan dataene, modellene og prosessene som brukes i planlegging og beslutningstaking kan være sosialt inkluderende og støtte klimarettferdighet. Dr McEvoy har jobbet med klimatilpasning og vannforvaltningsprosjekter over hele verden. Hun sitter for tiden i styret for Society for Decision Making under Deep Uncertainty, en ekspert i Policy Task Group for JPI Ocean's Sea Level Rise Knowledge Hub og er Chapter Scientist and Contributing Author for IPCC 6th Assessment Report, Working Group II, Chapter 13 (Europa).