Sean Salazar

Epost

partner

NGI

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

Historiekartutvikling

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

For å hjelpe prosjektets interessenter å dra nytte av mulighetene som visuelle kartleggings- og historiefortellingsverktøy kan tilby når de kommuniserer klimadata og klimamotstandskonsepter

Bio

Dr. Sean Salazar (M) er forsker og ingeniør ved Norges Geotekniske Institutt (NGI). Han spesialiserer seg på satellitt-, luftbåren og terrestrisk fjernmåling og kartleggingsteknikker brukt på geofarer og sivil infrastruktur. Sean fikk sin doktorgrad og MSc i sivilingeniør fra University of Arkansas som en stipendiat i US National Science Foundation (US NSF). Sean har også fullført stipendier ved NGI, University of California Davis og Bauhaus-Universität Weimar. Sean har en stor interesse for formidling av vitenskap og teknologi, samt entreprenørskap. I 2019 deltok Sean i det nasjonale US NSF Innovation Corps (I-CorpsTM) Program, med fokus på innovasjon og kommersialisering av forskning. Sean har også studert Innovasjonsledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetshøgskole for entreprenørskap.