Sean Salazar

Epost

partner

NGI

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

Historiekartutvikling

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

For å hjelpe prosjektets interessenter å dra nytte av mulighetene som visuelle kartleggings- og historiefortellingsverktøy kan tilby når de kommuniserer klimadata og klimamotstandskonsepter

Bio

Dr. Sean Salazar (M) er forsker og ingeniør ved Norges Geotekniske Institutt (NGI). Han spesialiserer seg på jordobservasjon, fjernmåling og geospatial analyseteknikker for geofarer, og sivilingeniørinfrastruktur. Sean fikk sin doktorgrad og MSc i sivilingeniør fra University of Arkansas som stipendiat fra US National Science Foundation. Sean har også fullført stipendier ved NGI, University of California Davis og Bauhaus-Universität Weimar. Sean har en stor interesse for formidling av vitenskap og teknologi, samt entreprenørskap. Sean har deltatt i flere EU-forsknings- og innovasjonsprosjekter og koordinerer for tiden et Horizon Europe-prosjekt i programmet Digital, Industry and Space.

 

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon