Sophie van der Horst

Epost

partner

CAS

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

WP3. Kontaktperson for CAS for WP3

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Å bringe eksisterende verktøy og data i praksis

Bio

Sophie van der Horst (Msc)(F) er rådgiver i CAS og jobber med klimadata og visualiseringer. Sophie studerte klimastudier ved Wageningen University hvor hun fokuserte på det fysiske klimasystemet. Hos CAS jobber Sophie hovedsakelig med internasjonale prosjekter i Europa, Asia og Afrika. Hun bruker JavaScript og Python til å bygge nettapplikasjoner og visualiseringer. Målet hennes inn REACHOUT er å bringe kompleks klimainformasjon ut i livet.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon