Thijs Endendijk

Epost

partner

VU

Til hvilke områder av REACHOUT vil du bidra?

WP2, WP3

Hva er dine forhåpninger/mål for REACHOUT?

Å bidra til å utvikle strategier som øker samfunnets motstandskraft mot klimaendringer

Bio

Thijs Endendijk (M) er PhD-kandidat ved Institutt for miljøstudier ved VU Amsterdam. Han jobber med sin avhandling om effektene av klimaendringer på investorer i finanssektoren. Ved å bruke økonometriske og syntetiske modelleringsmetoder bidrar Thijs til REACHOUT ved å estimere flomsårbarhet for flere bygningstyper og flom- og vindstormrisiko for pensjonsinvestor APG. Han har en BSc Public Administration: Economics, Public Administration and Management ved Leiden University og en MSc Economic Policy ved Utrecht University. Han er spesialisert i anvendelse av økonomisk og offentlig forvaltningsteori på samfunnsspørsmål.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon