Forskningsteam

Økologisk institutt

Sendzimir-stiftelsen

Tilknyttet partner

Joletta de Man

Peter Medway

Heidi Norun Nyland

Gaby Langendijk

Isabel Parra

Denise McCullagh

Simone Nardicchia

Elena Garrido Martínez

Advisory Board

Dr. Christiana Photiadou

Chiara Cagnazzo

Roger Street

Dr. Sara Venturini

Dr. Tiberiu-Eugen Antofie

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon