Resultater

De REACHOUT Prosjektet vil utvikle 27 offentlige leveranser, som vil bli utarbeidet gjennom de 3.5 årene prosjektet varer. På denne siden vil vi dele disse resultatene så snart de blir tilgjengelige. Dessuten ser prosjektet også for seg produksjon av fire briefs som vil målrette hovedtemaene i prosjektet: 1) innbyggerengasjement, 2) privat sektor, 3) byhistorier, 4) EU-plattformer og politikk. 

Til slutt ser prosjektet også for seg produksjon av vitenskapelige publikasjoner, som vil bli delt via denne nettsiden og andre kanaler. 

leveransen

leveransen  Tittel  Hovedpartner  Forventet leveransedato 
D5.2  Nettbaserte opplæringsmoduler I  R-byer  februar '22 
D4.1  Muligheter og barriererapport   CMCC  Mar'22 
D5.3  Online opplæringsmoduler II  R-byer  22 sep 
D1.3  Klimahistorier: Noveller og Innledende historier CAS  22 nov 
D2.5 Beste praksis tjenestelevering år 1 CAS desember 22
D3.5  Retningslinjer for bruk av klimaserviceverktøy i ANALYSE  Økologisk  23 jan 
D4.2  Salgbarhet: faktorer på etterspørselssiden og markedsutsikter for klimatjenester CMCC  Mar'23 
D6.4  Midterm City verktøysett forum  CAS  juni '23 
D3.8  Levering av betaversjonen av nettbasert portal for å støtte bærekraftig bruk av verktøy.   Teknologi  23 sep 
D4.3  Markedsstrategier: Tjenestespredning og investeringsvilje rapport   CMCC  23 sep 
D5.4  Nettbasert opplæringsmoduler III  R-byer  23 sep 
D1.4  Climate Story Maps: Midlertidige historiekart (fase II, AMBITION)  NGI  23 nov 
D3.6  Retningslinjer for klimaserviceverktøy i AMBITION  Økologisk  24 jan 
D5.6  Motstandsdemonstranter  Deltares  24. april 
D2.9  Rapport tilnærming til vurdering av fysisk klimarisiko for internasjonale aktivaporteføljer av eiendomsinvestorer som bruker europeiske åpne data- og klimatjenesterverktøy    CAS  mai'24 
D3.11  Rapporter om anbefalt støtte for verktøysettverktøy  Teknologi  august 24 
D5.5  Nettbasert opplæringsmoduler IV  R-byer  24 sep 
D6.5  Final City Toolkit-forum  CAS  24. okt 
D1.5  Climate Story Maps: Endelig historiekart (fase III, ACTION)  NGI  24 nov 
D1.6  Lessons learned rapport om opptak og læring på tvers av case  Deltares  25 jan 
D1.7  Funn fra Hub-engasjementaktiviteter   R-byer  25 jan 
D2.8  Endelige anbefalinger om tjenestedesign og utvikling (erfaringer)   CAS  25 jan 
D3.7  Retningslinjer for klimaserviceverktøy i ACTION  Økologisk  25 jan 
D3.9  Levering av den endelige versjonen av nettbasert portal bærekraftig bruk av verktøy.   Teknologi  25 jan 
D3.10  Rapport som dokumenterer den generelle metodikken til verktøysettet, erfaringer og anbefaling om videre utnyttelse og utvikling  Teknologi  25 jan 
D4.4  Anbefaling og synteserapport om B&I-modeller  CMCC  25 jan 
D5.7  Rapport om muligheter og handlinger for integrering av tjenester innenfor EU og nasjonale plattformer  CMCC  25 jan 

 

 

Retningslinjer

 

 

publikasjoner