Resultater

De REACHOUT prosjektet vil utvikle seg 27 offentlige leveranser, som vil bli utdypet gjennom de 3.5 årene prosjektet varer. På denne siden vil vi dele disse resultatene så snart de blir tilgjengelige. Dessuten ser prosjektet også for seg produksjon av fire retningslinjer som vil fokusere på hovedtemaene i prosjektet: 1) innbyggerengasjement, 2) privat sektor, 3) byhistorier, 4) EUs plattformer og politikk. 

Til slutt produserer prosjektet også vitenskapelige publikasjoner, som finnes under og gjennom andre kanaler. 

leveransen

leveransen  Tittel  Hovedpartner  Forventet data 
D5.2  Nettbaserte opplæringsmoduler I  R-byer  februar '22 
D4.1  Muligheter og barriererapport   CMCC  Mar'22 
D5.3  Online opplæringsmoduler II  R-byer  22 sep 
D1.3  Klimahistorier: Noveller og Innledende historier CAS  22 nov 
D2.5 Beste praksis tjenestelevering år 1 CAS desember 22
D3.5  Retningslinjer for bruk av klimaserviceverktøy i ANALYSE  Økologisk  23 jan 
D4.2  Salgbarhet: faktorer på etterspørselssiden og markedsutsikter for klimatjenester CMCC  Mar'23 
D6.4  Midterm City verktøysett forum  CAS  juli '23 
D3.8  Levering av betaversjonen av nettbasert portal for å støtte bærekraftig bruk av verktøy.   Teknologi  23 sep 
D4.3  Markedsstrategier: Tjenestespredning og investeringsvilje rapport   CMCC  desember 23 
D5.4  Nettbasert opplæringsmoduler III  R-byer  23 nov 
D1.4  Climate Story Maps: Midlertidige historiekart (fase II, AMBITION)  NGI  23 nov 
D3.6  Retningslinjer for klimaserviceverktøy i AMBITION  Økologisk  24 jan 
D5.6  Motstandsdemonstranter  Deltares  mars '25 
D2.9  Rapport tilnærming til vurdering av fysisk klimarisiko for internasjonale aktivaporteføljer av eiendomsinvestorer som bruker europeiske åpne data- og klimatjenesterverktøy    CAS  mai'24 
D3.11  Rapporter om anbefalt støtte for verktøysettverktøy  Teknologi  august 24 
D5.5  Nettbasert opplæringsmoduler IV  R-byer  24 sep 
D6.5  Final City Toolkit-forum  CAS  24. okt 
D1.5  Climate Story Maps: Endelig historiekart (fase III, ACTION)  NGI  24 nov 
D1.6  Lessons learned rapport om opptak og læring på tvers av case  Deltares  25 jan 
D1.7  Funn fra Hub-engasjementaktiviteter   R-byer  25 jan 
D2.8  Endelige anbefalinger om tjenestedesign og utvikling (erfaringer)   CAS  25 jan 
D3.7  Retningslinjer for klimaserviceverktøy i ACTION  Økologisk  25 jan 
D3.9  Levering av den endelige versjonen av nettbasert portal bærekraftig bruk av verktøy.   Teknologi  25 jan 
D3.10  Rapport som dokumenterer den generelle metodikken til verktøysettet, erfaringer og anbefaling om videre utnyttelse og utvikling  Teknologi  25 jan 
D4.4  Anbefaling og synteserapport om B&I-modeller  CMCC  25 jan 
D5.7  Rapport om muligheter og handlinger for integrering av tjenester innenfor EU og nasjonale plattformer  CMCC  25 jan 

 

 

Retningslinjer

1st policy brief, september 2023

Integrering av klimatjenester i byenes kommuneplanlegging

For mer informasjon om 1st Policy brief, sjekk ut denne side.

publikasjoner

  • Endendijk, T., Botzen, WJW, de Moel, H., Aerts, JCJH, Slager, K., & Kok, M. (2023). Sårbarhetsmodeller for flom og avbøtende tiltak for flomskader i husholdninger: en økonometrisk analyse av undersøkelsesdata. Vannressursforskning, e2022WR034192. https://doi.org/10.1029/2022WR034192
  • Zhou, F., Endendijk, T., & Botzen, WJW (2023). En gjennomgang av finanssektorens virkninger av risiko knyttet til klimaendringer. Årlig gjennomgang av ressursøkonomi15https://doi.org/10.1146/annurev-resource-101822-105702
  • Endendijk, T., & Botzen, WJW (2023). En standard nudge i avfallshåndtering: vurdere virkningen av eksplisitt samtykke for uadressert post. Journal of Environmental Economics and Policy, 1-17. https://doi.org/10.1080/21606544.2023.2166129
Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon