Triple-A Toolkit

For å støtte oppstartsprosessen for klimatjenester som prosjektet ser for seg, REACHOUT vedtar et testet metodisk rammeverk for å organisere sine verktøy og tjenester som består av tre pilarer: Analyse, Ambisjon og Handling. 

De Triple-A-verktøysettet er satt sammen av et konkret sett med vellykkede verktøy, klimainformasjon forgrenet fra C3S-portalen, og et sett med bakgrunnsdatalag om arealbruk og sosioøkonomiske indikatorer. Verktøysettet gir grunnlaget for å lage skreddersydde visualiseringer og tjenester som gjør det mulig for sluttbrukere å forstå de potensielle virkningene av tidligere og fremtidige klimatrekk relatert til ekstreme temperaturer, nedbør, tørke, stormflo, kyst- og elveflom og tilhørende konsekvenser. I tillegg tilbyr den en lokalisert risikovurdering for å tillate risikoprioritering og påfølgende identifikasjon og evaluering av et bredt sett av tilpasningsalternativer i en bredere kontekst av robust byutvikling. 

Levering av verktøysett gjennom
Cross-hub utviklingsteam

In REACHOUT a utviklingsteam på tvers av knutepunkter refererer til et team bestående av forskjellige medlemmer som deler en bekymring angående en klimatilpasningsutfordring, som bringer sin egen ekspertise, kunnskap og ferdigheter for å jobbe sammen om design og utvikling av et tilpasset sett med data og verktøy (TOOLBOX) å sikre laget leverer en sammenhengende brukeropplevelse for å støtte innbyggere, privat sektor og/eller myndigheter for å forbedre motstandskraften mot klimaendringer. 

Det er fire viktige obligatoriske roller/profiler i hvert utviklingsteam på tvers av hub: 

  • Verktøyutviklere/forskere som har ansvar for å utvikle seg på eksisterende verktøy, datasett og rammeverk av iterativt vurderer funksjonelle krav.
  • Kunnskapsmeglere som har ansvar for sikre at verktøyene som er utviklet i verktøysettet er nyttige for byknutepunktene gjennom konseptualisering av klimatjenester tilpasset de konkrete byens behov.
  • Byknutepunkter som er ansvarlig for å validere verktøyene i sin egen kontekst ved å bringe deres behov og utfordringer.
  • Byforbindelser som veileder byknutepunktet om hvordan verktøyet skal brukes og f.ekssikre koordinering med forsknings- og kunnskapsmeglerpartnere.

Glatt kommunikasjon er grunnlaget for disse tverrfunksjonelle teamene, så ulike typer møter vil bli (blir) planlagt mellom teammedlemmer gjennom hele prosjektet.  

verktøy

Figur 19: Utvikling av uoverkommelighet for forsikring mellom 2010-2050 og 2010-2080.

Dynamic Integrated Flood Insurance (DIFI) modell

Denne modellen gir innsikt i flomforsikringspremier, uoverkommelighet og etterspørsel etter dekning under ulike flomforsikringssystemer.

Figur 17. Eksempel på klimahistorie - Logroño

Klimahistorier

Klimahistorier deler informasjon, erfaringer og målrettede budskap om klimaendringer og tilpasning.

Verksted for handlingsidentifikasjon

Det det har mange forskjellig klima tilpasning strategier Det kan være…

Workshop for mainstreaming muligheter

Klima (tilpasning) handlinger er noen ganger veldig kostbar og…

Tilpasning visjon, mål, mål og handlinger workshop

bestemme an Målet tilpasning syn forum a by er en…

Climate Data Explorer 

Klimadata kan være i format som er vanskelig for ikke-eksperter...

Verktøy for klimastatus

En klimaobservasjonsrapport er laget hver …

Figur 10: Eksempel på sosial sårbarhetskartlegging levert av SVI-verktøygrensesnittet

Verktøy for sosial sårbarhet

Dette verktøyet er utviklet for å vurdere lokalsamfunns sårbarhet for klimafarer. 

Vindstormskadevurderingsverktøy (WISC)​

Vindstormer det har blant de dyreste klima ytterpunktene i Europa…

Figur 20: Reduksjon i flomrisiko med antatt gjeldende sikringsstandard sammenlignet med ingen flomsikring (i prosent).

GLOFRIS og FLOPROS modeller

GLOFRIS & Flopros-modeller gir innsikt in direkte flomskader av elve- og kystflom.

RESIN Adaptation Options Library

Tilpasningsalternativbiblioteket er en søkbar database med alle slags tilpasningstiltak...

Designår for bygninger med motstand mot klima

Ttypisk utforming år (TDY) er brukt mye ved å bygge...

Figur 11: Panel som viser de historiske hetebølgene til en bestemt region (f.eks. Logroño) Kilde: Tecnalia

Verktøy for termisk vurdering

Thermal Assessment Tool (TAT) hjelper med å visualisere varmerelaterte data for å vurdere virkningen av hetebølgehendelser.  

Pluvial fare, risikovurdering og tilpasning

Verktøy utviklet for å hjelpe lokale myndigheter med å utforske pluvial fare og risiko fra ekstreme hendelser. 

Vurdering av risikostyringsevner

Dette verktøyet brukes til å veilede gjennomgang og/eller egenvurdering av risikostyringsevner.

FloodAdapt-verktøy (tidligere kjent som CFRSS) 

FloodAdapt er et beslutningsstøtteverktøy for å akselerere klimatilpasningshandlinger ved å forstå flomrisiko. 

Climate Resilient City Tool (CRCTool)

Climate Resilient City Tool støtter klimatilpasningsplanlegging og fremmer dialog om tilpasningsmuligheter.

Dynamic Adaptive Policy Pathways (DAPP) og Pathways Generator (PG)​

De Dynamisk Adaptive Retningslinjer pathways (DAPP) rammeverk støtter de…

Tilpasningskatalysator

Tilpasningen Catalyst (AC) verktøy støtter lokal avgjørelse skaperne…

Risikoprioriteringsmatrise

Det er ikke alltid like enkelt å identifisere de viktigste risikoene ved klimaendringer...

Figur 8: Eksempel på et nedslagsdiagram Foto av CAS.

Klimaeffektdiagrammer

Klimaeffektdiagrammer bygger en forståelse blant byens interessenter om muligheter og risikoer ved klimaendringer for bysektorer. 

Figur 6: Crowdsource-modul i Cork, fylt av UCC Geografi-studenter.

Crowdsource-modul for klimafarekartlegging

Crowdsource-modulen visualiserer offentlig genererte klimadata i et digitalt kart.