Triple-A Toolkit

Dette Triple-A-verktøysettet har som mål å forbedre europeiske byers motstandskraft mot klimaendringer gjennom et omfattende og fleksibelt sett med ressurser skreddersydd for lokale brukere. Dette lar byplanleggere og klimatilpasningsutøvere som jobber i byer bedre forstå risikoene og mulighetene knyttet til klimaendringer, prioritere tilpasningstiltak og utvikle effektive tilpasningsstrategier for byer. ?

Verktøysettet samler frittstående verktøy, veiledning, tilpassede visualiseringer og skreddersydde klimatjenester for å engasjere beslutningstakere med Triple-A klimatilpasningsverktøy, som dekker alle trinn i tilpasningssyklusen (oppsummert med paraplybegrepene ' Analyse', 'Ambisjon' og 'Handling') for å gi byer de nødvendige ressursene for å akselerere urban tilpasning til klimaendringer.

Dette Triple-A-verktøysettet er utviklet basert på input fra de 7 byknutepunktene som er inkludert i REACHOUT prosjekt, hvor ulike verktøy har blitt testet og brukt for å støtte ulike urbane utfordringer. Gjennom klimahistorier gir vi innsikt i fordelene med klimatjenester i disse byknutepunktene og hvordan de kan brukes i andre byområder.

Trenger du mer hjelp? Gå til dette side.

Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon