Urbane utfordringer

Urbane utfordringer gjelder felles politiske utfordringer for byer for å bygge klimaresistens, samtidig som tilpasningstiltak integreres i en bredere politikkkontekst.?

I denne delen finner du et innledende sett med fortellinger om urbane utfordringer ved å vise frem ulike perspektiver på hva urban resiliens betyr, identifiserte urbane utfordringer og de beste måtene å bruke relevante verktøy, data og klimatjenester langs REACHOUT Trippel-A rammeverk. Disse perspektivene omfatter ulike tolkninger av hovedspørsmålene og nødvendige former for intervensjon (politikk) for å løse dem.

Når de først er utviklet, kan fortellingene også gjenbrukes av andre beslutningstakere for å lære og gjøre byen deres mer klimabestandig.

Hetebølger på helse

Denne fortellingen handler om hetebølger og virkningene på helse

Integrert flomhåndtering

Denne fortellingen handler om strategier for integrert flomhåndtering

Urban Heat Island i byer

Denne fortellingen handler om byplanlegging for å minimere Urban Heat Island

NBS for urban bærekraft

Denne fortellingen handler om hvordan naturbaserte løsninger kan støtte urban bærekraft
Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon