Urban motstandskraft

Denne modulen er designet for å styrke urbane beslutningstakere og regionale interessenter i å effektivt håndtere klimaendringer. Den fungerer som en omfattende veiledning som tilbyr to forskjellige tilnærminger for brukere å utforske:
  • Tilpasningsplanlegging: Denne ressursen er skreddersydd for utøvere som har som mål å utvikle formaliserte tilpasningsplaner, og gir veiledning om bruk av verktøy og tilnærminger utviklet innenfor REACHOUT prosjekt for å støtte ulike stadier av tilpasningspolitikken.
  • Urbane utfordringer: Denne ressursen er tilpasset beslutningstakere som søker etter praktiske løsninger for å integrere tilpasning på tvers av ulike politikkområder, og tilbyr inspirerende eksempler som illustrerer hvordan REACHOUT verktøy kan effektivt innlemmes i disse retningslinjene, og redusere virkningene av klimaendringer.
Ikke tilgjengelig ennå

Klimahistorien til Gdynia

Kort oppsummering: En historie om Jan og Maria under ekstrem nedbør.

Tema: Flom

Sluttbruker: Innbyggere

Link til historien: under konstruksjon